Vi vil ikke forsvare økologisk dyrehold

Veganerpartiets mål er, at vi hurtigst muligt får nedbragt antallet af landbrugsdyr - så meget som overhovedet muligt.


Det betyder også, at vi naturligvis ikke forsvarer økologisk og/eller fritgående landbrugsdyr, som stadig avles ind i en form for produktion, hvor de slås ihjel i en ung alder - fordi nogen har lyst til det.


På side 6 i vores landbrugsudspil står der:


“Ved ophøret af den konventionelle husdyrproduktion vil et nationalt paradigmeskifte inden for dyreetik og dyrevelfærd finde sted. I fremtiden vil der ikke være ca. 200 millioner husdyr (svin, køer, pelsdyr og fjerkræ), som lever under kritisable vilkår, og som eksporteres og slagtes årligt. ... I det omfang der stadig produceres husdyr, vil disse få bedre muligheder for at udleve naturligt adfærd i natur og skovområder. Disse dyr vil fungere som ”naturplejere” og sikre en større biodiversitet og mere naturlige processer, dynamikker og økosystemer.


I Veganerpartiet vil vi desuden have fokus på at fremme en vegansk kost, således at vi som samfund så vidt muligt stopper med udnyttelse og drab af dyr.“


https://vgpt.dk/landbrugsudspil/


Vi har flere arbejdspunkter, for at nå vores endelige mål:

  • Vi skal stoppe støtte og subsidier til animalsk landbrug. Vi er nødt til at betale, hvad det reelt koster.

  • Vi skal gøre den grønne kost billigere. Det vil også spare 14,9 milliarder om året i sundhedsvæsenet.

  • Vi skal støtte forskning og udvikling af alternativer til kød og mælkeprodukter - slagtefri kød og mælk uden brug af dyr i processen - der er allerede gode resultater i den retning.

  • Vi skal have en stor oplysningskampagne om goderne ved plantebaseret kost, også i forhold til sundhed, klima og biodiversitet.

  • Alle offentlige køkkener skal tilbyde plantebaseret kost.

  • Hospitaler skal i det mindste følge kostrådene og ikke servere mad, som har spillet en væsentlig rolle i patienternes sygdom.

  • Vi har før udtalt, at reklamer for klimaskadelige og sundhedsskadelig kød bør forbydes (debatindlæg i Altinget).

På den måde kan der fremmes en kultur, hvor dyr i produktion endeligt kan stoppe.


Det er en løbende udvikling, som vi vil presse på for kan ske hurtigst muligt.


Vi har en ret tydelig ideologi - at vi så vidt praktisk muligt skal stoppe med at udnytte, indespærre og dræbe dyr. Politikken er de skridt, der skal til for at indfri dette på et samfundsniveau.


At skabe en verden og et samfund, som er struktureret på en måde, hvor vi alle nemt kan handle grønt og medfølende i hverdagen, i sikkerhed om, at vi ikke unødvendigt skader dyr, natur eller andre mennesker, må være det ultimative mål.


Måske når vi det aldrig, men det er bestemt værd at stræbe efter.


Foto: Åbent Landbrug 2018, Neptun Dina