Tag ansvar fisker - og jer andre, som arbejder med dyr

Vi ved alle, at den er helt galt i Østersøen - og vi ved også godt, at problemet ikke er, at dyrene spiser hinanden - det skal de jo - det er for pokker økobalancen. Problemet er overfiskeri og bundtrawl.


Det nytter ikke noget, at man efter at have overfisket i flere årtier eller udpint landjorden og indre farvande, bare siger: "jamen, jeg følger bare lovgivningen", og dermed fralægger sig eget ansvar for egne handlinger og det erhverv, som man selv har valgt.


Og nej, ligesom ALLE andre erhverv, som grundet ny teknologi eller andre samfundsforandringer må lukke, omstille eller genuddannes, så har man ikke RET til kompensation. Man har ret til at sadle om. Mht. fiskeri og dyrelandbrug, så er skriften på væggen soleklar, og har været det længe:


DET KAN IKKE BLIVE VED!


Vi har alle et ansvar for os selv og et ansvar for det, som vi påvirker vores omgivelser med.


Når man har en virksomhed, så må man handle med rettidig omhu, og når man arbejder på en måde, som har så klar en effekt på vores økosystemer og klima, og dermed skaber "ringe i vandet", som breder sig, og påvirker os alle - så er ens eget ansvar endnu større.


Så det her med, bare at pege fingre af politikere, politiske modstandere og sige at man bare "følger markedet" eller "følger loven", det er de absolut svageste udtalelser og argumenter at komme med.


Tag ansvar for det rod erhvervet/I har lavet, og gør hvad I kan for at mindske yderligere negativ påvirkning af dyrene og naturen, så den kan komme sig.


Insisterer I på at tonse videre i hamsterhjulet, så smadres naturen - og dermed jer selv.


Vi alle afhængig af naturen, om vi tror det eller ej!!!


 

Følg linket her til dyrs evner, bevidsthed og føleler - inkl. fisk:


https://www.lisels.dk/dyrene