Speciesisme og veganisme

Forestil dig en verden, hvor ingen dyr behøver at frygte mennesker. Hvor vi ikke for sjov eller bare fordi vi har lyst, jager, indespærrer, producerer eller dræber dyr.


En verden hvor vi har anerkendt, at dyrene ikke er her for os, men med os. Hvor vi har anerkendt, at dyrene liv betyder noget for dem, og at vi ikke har ret til at behandle dem som produkter eller som mindre værd end os selv.


Speciesisme defineres af Peter Singer som:


"(…) a prejudice or attitude of bias in favor of the interests of members of one’s own species and against those of members of other species.”


Nogenlunde oversat betyder det, at man har en fordom eller holdning, som favoriserer medlemmerne af ens egen art over medlemmerne af andre arter.


Den favorisering gør, at man føler sig berettiget til at kunne udnytte, indespærre, dræbe og i det hele taget ikke tage hensyn til de andre arter.


Forskning i speciesisme har da også fundet, at speciesisme bygger på samme fejlslutninger som racisme og sexisme. Den privilegerede føler sig berettiget til at undertrykke og udnytte den ikke-privilegerede gruppe.


Hele den industrielle produktion af dyr er undertrykkelse og udnyttelse af dyrenes kroppe i den groveste forstand. Lige fra avl, sædtapning, inseminering, indespærring, fjernelse af unger og de dyr, som ikke kan udnyttes for profit til ankomsten til slagteriet og den endelige afslutning af de unge dyr.


Dog ses speciesisme også i jagt, fiskeri, dyreforsøg, cirkus, zoo, avl af familiedyr mv. Den er så fuldstændigt indlejret i vores kultur, verden og samfund, at selv om den er lige foran os, så lægger vi ikke mærke til den.


​Det leder os videre til veganismen.


Når man har opdaget den ekstreme brug og udnyttelse af dyr og den uretfærdighed der ligger i det, så ønsker man ofte at tage afstand fra den og ikke længere bidrage til den.


Veganisme er defineret som:


En filosofi der går ud på, så vidt det er praktisk muligt, ikke at udnytte og forårsage lidelse for andre dyr.


Det betyder, at når man lever vegansk, så undgår man alle typer af produkter og oplevelser, hvor dyr er brugt i produktionen, og hvor der tjenes profit på dem. Det kan fx være skønhedsprodukter, cirkus, zoo, kød, æg, mælk, uld, silke, honning, læder, mohair osv.


Veganisme er altså en ideologi, som er handlingsorienteret. Den ændrer, hvilken adfærd man har i hverdagen i forbindelse med forbrug.


Det lyder måske ekstremt i manges ører, men mon ikke det ekstreme ligger i det store omfang, hvormed vi manipulerer med og avler andres kroppe, for at skabe mest muligt profit på dem, på trods af alt den lidelse, som vi ved det forårsager på dem? Hele ideen i at undertrykke alle andre arter og mene, at vores art alene står over dem alle, er i sig selv en ekstrem ide.


"Den eneste ting jeg fortryder ved at leve vegansk, er at jeg ikke gjorde det før" - sagde alle veganere.


​De fleste af os er opdraget med, at vi så vidt muligt skal undgå at skade andre. Vi ved det er forkert, at gøre ting som smerter andre. Vi er også opdraget med, at hvis vi ser andre lide, så skal vi forsøge at afhjælpe lidelsen.


​Når vi støtter produktionen af dyr gennem vores indkøb, så er vi med til at opretholde en industri, som baserer sig på lidelse. Som baserer sig på undertrykkelse, indespærring og drab af dyr, som lider på baggrund af det. Og det er fuldstændig unødvendigt, for vi kan vælge anderledes.


Vi handler imod vores egen medfølende værdier, hver gang vi støtter industrien. Derfor kan det opleves som en lettelse og daglig glæde, når man endelig begynder at leve vegansk, og finder ud af, at det faktisk er både nemt og lækkert.


Du kan starte i dag:

https://veganerudfordringen.dk/


Dette opslag er inspireret af bacheloropgave skrevet af Jakob Berg Bredahl.