Nytårstale med et tvist på samfundssind

Jeg har for første gang skrevet en nytårstale, på opfordring af en støtte. Jeg havde ikke lige tænkt over det, da det jo egentlig er partilederen, der nok mere forventes at gøre det.


Det endte dog med at jeg gjorde det og den er delt på både facebook og youtube og nu også her i bloggen med teksten til, hvis man ønsker den på skrift.Tekst:


Jeg vil i dag, gerne tale med jer om samfundssind. For vores fælles samfundssind er løsningen på vores absolut største udfordring, som mennesker på vores blå planet.


Jeg kan mærke Holger Danske er ved at vågne – klar til kamp for den danske naturrigdom, som i dag, mere end nogensinde, er truet.


D. 2. december i år beskrev FN’s Generalsekretær året 2020 med følgende ord:


”Vi står over for en ødelæggende pandemi, nye højder af global opvarmning, nye nedture af økologisk tab og nye tilbageslag i vores arbejde mod globale mål for en mere retfærdig, inklusiv og bæredygtig udvikling. For at sige det enkelt er planetens tilstand ødelagt”.


Han opremsede mange årsager til, hvorfor vi er i denne nødsituation. Årsager, som alle er menneskeskabte. Årsager, som alle har forbindelse til vores måde at forbruge på i dag.


Vi bekriger naturen, om vi vil det eller ej. Det er en årelang besættelse af vores klode, der viser sig tydeligt i den måde vi bruger jordens resurser på; fælder skove, forurener floder og drikkevand, graver mineraler op og behandler dyr på.


Dyrene – vi er nået til, at vi manipulerer med dyrs gener, så de gror ekstra ribben, så de udvikler kæmpe brystmuskler, så de opnår en ekstrem vækst og unaturlig mælkeproduktion. Alle er manipulationer, der er til stor gene og lidelse for dyrene. Produktioner, der kræver så meget medicin, at grise får meget mere penicillin end mennesker – med en fatal risiko for resistens.


Hvert år opfostrer og dræber vi 200 millioner dyr i Danmark – det er 16 millioner dyr hver måned.

Dyr, som har levet indespærret og frarøvet naturlig udfoldelse i hele deres korte liv.

Men det er ikke bare det. Det kræver et enormt jordareal at fodre over 200 millioner dyr om året.


Vi bruger halvdelen af Danmarks areal til at dyrke foder til disse mange millioner dyr.

Jord der er blevet til biologiske ørkner, hvor intet andet kan trives. Alligevel har vi stadig ikke jord nok til selv at gro det nødvendige foder. Derfor importerer vi til Danmark fra andre lande - 1,7 millioner tons soja om året. En import fra lande, hvor store arealer ryddes for skov. Vi køber foder fra områder, hvor der før var en mangfoldighed af dyr og vild natur.


Kun 11% af vores egen landbrugsjord går direkte til menneskeføde. Kun 11%.


2020 blev også året, hvor vores miljøminister gav den danske natur og miljøet 888 millioner over 4 år - altså 222 millioner kroner om året til naturen. Tak for det.


Men samtidigt får landbruget fortsat den enorme sum af 7 milliarder kroner hvert år fra landbrugsstøtten.


Så med den ene hånd hjælper vi det landbrug, som står for udpining af naturen. Støtter en industri som udleder 40.000 ton kvælstof hvert år. Og med den anden hånd bruger vi et par håndøre til at rydde op efter landbruget. Det går altså samlet set stadig den forkerte vej for naturen, dyrene og os selv i Danmark.


Vi skal ændre vores syn på dyr for at redde naturen. Vi skal ændre vores opfattelse af rettigheder til at udnytte andre væsener og deres hjem.


Vi mennesker har gennem industrialiseringen ændret vores opfattelse af dyrene, så vi dag ikke engang betragter dem som væsener, endsige ofre, længere. De er ting som man bruger, som køkkenmaskiner og mobiltelefoner. Vi har forvandlet dyr til sjælsløse leverandører af sandwichs og sko.


Blandt videnskaberne der studerer dyr, er der enighed om, at alle dyr på den ene eller anden måde både tænker og føler. Allerede på Darwins tid blev det diskuteret, og som Darwin påpegede, er der kun gradsforskel, ikke væsensforskel mellem os og de andre dyr.


Klima- og naturforskere peger på dyrehold og landbrug som en primær kilde til de ødelæggelser af kloden, vi oplever i dag.


Sundhedsforskere peger på den animalske diæt, som primær årsag til flere livsstilssygdomme.


Alt peger i en retning. Vi skal stoppe med det dyrebrug vi kender i dag. Vi skal starte helt forfra og gentænke vores produktion. Dyreindustrien hører fortiden til. Hører til den mørke middelalder 2.0. Vi har viden og kundskaber nok til at flytte os ud i lyset. Vi har resurser nok til at genskabe os i et nyt billede skabt af al den viden vi har samlet, og dermed skabe en bedre fremtid.


2021 må og skal være året, hvor vi stiller os selv spørgsmål om, hvorfor Danmark skal være Kina’s og andre landes svinefabrik. Hvor vi spørger os selv, om konsekvenserne ved produktionen virkelig er det værd! Det er jo ikke sultne befolkninger, som industrien sælger til.


Vi, os, jer der lytter med nu – mange har svært ved at forstå, hvorfor det er så svært at forstå.


Hvorfor alle ikke bare er med på at revolutionere vores samfund, er med til at gøre oprør - ved noget så simpelt som at spise plantebaseret. Vi kan ændre vort land som Gandhi kunne, uden vold og magt, blot ved at stoppe med at købe ind på den gamle industri.

Vi kan skabe et samfund, revitalisere det samfundssind, der i tidernes morgen skabte det Danmark vi i dag er så stolte af.


Det er svært at forstå, at man som borger kan have den største effekt på klima og natur, ved at ændre kostvaner. På mikroniveau, i dagligdagen, kan vi sammen gøre en afgørende forskel – skifte kurs – rette Danmark og dirigere landet i den grønne og medfølende retning. Den stærkeste stemme vi har i dag, er handlingens stemme. Det er svært at forstå. Men vi skal bruge 2021 til at gøre det nemt at forstå.


Vi skal nok få alle med. Alle dem der bekymrer sig om klimaet. Alle dem der bekymrer sig for naturen og dyrene. Vores største modstander er de mange års misinformation og forvirring skabt af gamle industrier, der har haft og har stor økonomisk gevinst af at fortælle os historier, som at mælk og kød er centralt for god ernæring. Det på trods af, at alt nyere forskning viser det er en kilde til kræft og hjertekarsygdomme. Vi står overfor en stærk industri, der desperat holder fast i deres gamle metoder og tanker, og som derfor spreder tvivl om videnskabens nyere resultater - om det så er klima, sundhed eller dyrevelfærd.


Margarete Mead er kendt for at sige:


”Tvivl aldrig på, at en lille gruppe eftertænksomme, engagerede borgere kan ændre verden; de er faktisk de eneste, der nogensinde har gjort det”.


Det er den gruppe borgere, som i dag spirer frem og det er det samfundssind, som Danmark og resten af verden har brug for. Det er dig og mig. Mennesker som os, som finder sammen og er enige om, at vi ikke kan stå inde for fortsat at bekrige naturen.


2021 skal være året, hvor vi alle sammen udvider vores cirkel af medfølelse og omtanke til både at indeholde medmennesker, dyrene vi er her på jorden med og naturen, som gavner og heler os.


Samfundssind bør handle om, at vi står sammen om at skabe en bedre verden. Og vi er mange, der ønsker en ny kurs, et grønnere Danmark.


2021 skal været året, hvor det handler om ”os” – ikke ”os mod dem”. Det år, hvor vi skal vise, at vi forstår hinanden og kan finde fælles løsninger. Det er afgørende at blive enige om, at de fælles løsninger tager udgangspunkt i, hvad videnskaben fortæller os. At det er videnskaberne der sætter de nødvendige mål, og vi så vidt praktisk muligt, hurtigst muligt, stopper de ødelæggende handlinger og industrier.


Vi - Veganerpartiet er for fremtidens landmand – og vi ved mange af jer, der kæmper på daglig basis, er kede af at blive udskammet. Vi ved, at I gør det så godt I kan, i de rammer I har.


I er en vigtig del af løsningen og skal have de rette resurser og fællesskaber, som kan hjælpe i gang med den store omstilling, som giver ny plads og bedre muligheder for jer. Med jeres viden og ekspertise holder I en stor andel af nøglerne til, at skabe et grønt og medfølende Danmark.


Det er afgørende, at vi i dag viser os selv, hinanden og vores børn, at VI KAN skabe en bedre fremtid igennem empati, forskning, omtanke, simpel fornuft - og kærlighed til jorden, dyrene og hinanden.

En fremtid hvor det er normalen at videnskab sammen med medfølelse og fornuft sætter dagsordenen for vores gang på jorden.

En fremtid

Hvor kernen for vores handlinger, er kærlighed og omtanke for alle væsener på jorden!


Godt Nytår!

-----


Tak for at læse - husk at dele det med andre!

Skriv dig op til bloggen foroven, så du kan kommentere herunder, være med i debatten og få besked, hver gang et nyt indlæg udgives.


Vi har alle brug for lidt hjælp og du kan hjælpe mig på:

Patreon.com/lisel

Følg mit arbejde på:

Instagram.com/lisel_vp

Twitter.com/lisel_vp

Facebook.com/liselvp