Når vi tager vand, jord og luft ind i os, gennem mad, drikke og åndedræt, så bliver det en del af os

Vi er som mennesker på denne planet dybt afhængige af rent vand, frugtbar og sund jord og ren luft. Når vi tager det ind igennem mad, drikke og åndedræt, så er det fysisk en del af os.


Vi er derfor en integreret del af naturen – naturen er ikke bare ’noget derude’, men noget vi tager ind og er en del af hver dag.


Vi kan ikke overleve uden naturen og uden at forstå, hvor vigtig den er for os.


Det at beskytte miljøet, biodiversiteten, klimaet - naturen - er ikke en ’luksus’. Det er en nødvendighed og det er politiske områder, som er dybt forbundet med alle andre politiske emner, da alt er afhængigt af det og ikke mindst afhængig af, at det er i balance.


Et af de helt store problemer er, at vi som mennesker ikke ser, hvor levende og rig jorden er. Vi ser os rundt i verden og ser døde ting, som vi bare kan gøre brug af. Træ, jord, mineraler - dyr.


Vi ser ikke hvordan det hele hænger sammen i et netværk og påvirker hinanden – opretholder hinanden – og opretholder os.


Biodiversiteten – den der foregår nede i jorden med alle mikroorganismerne, og de dyr og planter, som vi ser fra landjorden, er grundlaget for vores mad og drikke.


Lige nu er vores fødevaresystem paradoksalt nok, den største årsag til ødelæggelse af biodiversiteten. Ødelæggelse af jordens mikroorganismer, skovene og de insekter, som skal bruges til at bestøve planterne og fodre fuglene.


Landbruget i dag giver os klimaforandringer og tab af liv.


Derfor er vores valg af fødevare en politisk og etisk handling. Det er en aktivistisk handling. Det er også en effektiv handling, som tre gange om dagen betyder noget for os alle.


Vi er blevet fremmedgjorte overfor produktionen af vores fødevare og har fået en ide om, at maden ikke betyder noget andet end den kortvarige nydelse, som vi får.


Men igennem valget af fødevarer indgår du i et makkerskab med landmændene. Når du aktivt vælger, hvad du spiser, så viser du direkte landmændene, hvilke fødevarer du ønsker, de skal producere – skal det være biodiversitet eller død – død jord, døde skove, døde dyr.


Vi er selv nødt til at gå foran – spiser vi diversitet og mange planter, så gror landmanden diversitet og mange planter - og giver plads til natur, skov og biodiversitet.


Det er os, der er forandringen, og sammen med landmanden holder vi nøglerne til beskyttelsen af vores natur og fremtid.


Vi har alle brug for mad – alles handlinger vedr. mad betyder noget – og fordi landbruget betyder så meget for jorden, så betyder det noget, hvad vi hver især vælger at spise.


 

Ovenstående er inspireret af Vandana Shiva, TEDx Talk.

Tak for at læse - husk at dele det med andre!