Min dag på Christiansborg til spændende konference om plantekost og epidemier

I går var jeg på Christiansborg til en spændende konference. Den blev afholdt af Dansk Vegetarisk Forening og emnet var:


Sådan forebygger vi fremtidige epidemier gennem et mere plantebaseret fødevaresystem


For det første er det en rigtig god mulighed for at netværke, men naturligvis også for at blive klogere på emnet generelt – og derfor tilmeldte jeg mig. Hvis ikke du blev gjort opmærksom på konferencen, så kan jeg anbefale at tilmelde dig nyhedsbrevet fra Dansk Vegetarisk Forening.


Det mest spændene på dagen, synes jeg, var den afsluttende debat, og det er den, som jeg vil komme nærmere ind på.


Jeg vil dog lige starte med nogle fakta, som blev bekræftet i løbet af dagen, og som er vigtige i forbindelse med debatten.Professor Andrew Cunningham forklarede, at den største trussel i forbindelse med epidemier er handel med vilde dyr, men også den animalske produktion til kød, da den rydder natur, og dermed stresser dyrene. Udover det, så er produktionen af dyr den allerstørste årsag til biodiversitetskrisen, som nogle forskere kalder den sjette masseudryddelse.


Professor Lars Erik Larsen forklarede, at der er en trussel i vores landbrug mht. virus, som kan ramme mennesker, og dermed starte den næste epidemi. Det har han også skrevet om i denne artikel.

Han fortæller, at vi er bedre (mere sikre) end andre lande, men at vi stadig bør lave betydelige ændringer i produktionen, for det kan stadig ske, at vi bliver alvorlig ramt.

Jeg fik desværre ikke mulighed for at stille spørgsmål her, da tiden gik, men jeg ville gerne have spurgt til biosikkerheden, når rotter og fluer har adgang til staldene, og når bekendtgørelsen om opbevaring af døde dyr ofte ikke overholdes - og dermed giver katte og vilde dyr adgang til ligene og tilhørende sygdomme.


Professor Hans Jørgen Kolmos er dybt bekymret for MRSA-krisen. Stort set samtlige grisestalde har MRSA, og der bruges uoverskuelige mængder af antibiotika i landbruget, som skaber resistens. Det er en tikkende bombe.


Professor Ulla Toft forklarer vedr. sundhed, at fiber og grønt er den rette vej at gå. Vores nuværende kostråd er et godt skridt på vejen, som i øvrigt kan spare sundhedssystemet for cirka 15 milliarder kr. årligt. (Hun tog udgangspunkt i de gamle kostråd i oplægget, men jeg linker her til den nyste undersøgelse på baggrund af de nyeste kostråd).


Professor Sara Seidelmann fortæller om de tre nyeste og bedste undersøgelser, som undersøgte, om covid-19 påvirker folk forskelligt afhængigt af hvilken kost de indtager. Alle undersøgelserne bekræfter, at folk på plantebaseret kost er bedre beskyttet mod alvorlige symptomer på covid-19.


Helena Wright, som er policy director hos FAIRR, fortæller, at der er en høj risiko forbundet med produktion af dyr, hvilket både handler om bæredygtighed, miljø, klima, epidemier og vandforbrug.Så startede debatten

Debatpanelet bestod af politikerne Franciska Rosenkilde (Å), Carl Valentin (SF) og Kathrine Olldag (RV). De to andre i panelet var Jan Dahl fra L&F og Per Kølster, som er formand for Økologisk Landsforening.Jeg kan ikke huske alle detaljerne, men hold da op hvor havde jeg ofte lyst til at blande mig, så jeg næsten ikke kunne holde det ud, LOL. Ikke mindst, når Jan Dahl åbnede munden. Jeg er dog ret enig med Clement her - man skal tale pænest til dem, man er mest uenige med, meeeeen det kan altså være svært.


Per Kølster anerkendte, at økologi ikke engang er nok, hverken for natur eller dyrenes velfærd. Især grundet det faktum, at dyrene i økologisk produktion er avlet fra den konventionelle produktion, og derfor også lider af det faktum, at de føder for mange unger, vokser ekstremt, og at de desuden ikke har adgang til udendørs arealer hele deres (korte) liv. Der er heller ikke nogen af ungerne, som er hos deres mødre i den tid, som de ellers ville være i naturen.


"Dansk landbrug er kun bedre, fordi vi sammenligner os med de ringeste". - Per Kølster

De Radikale ved godt, at den er gal i landbruget, og at de nuværende bestemmelser og rammer ikke er gode nok. Jeg blev dog ikke helt klogere på, hvad de konkret ønsker.


Carl Valentin er for dyrene, naturen og menneskers sundhed, så der er ingen tvivl om, at han ønsker et klart mindre dyrelandbrug og langt bedre dyrevelfærd.


Carl Valentin og Franciska Rosenkilde var enig i mange ting. Ikke mindst at det konventionelle dyrelandbrug bør lukke, at vi højst skal producere dyr til den danske befolkning, og derfor ikke skal eksportere dyr eller produkter fra dyr.


De er begge imod den dyremishandling der foregår, og forsøger at råbe det op på hver deres måde og fra flere vinkler.


Jan Dahl taler for Landbrug & Fødevarer. De kører på narrativet om, at de bare laver det, som forbrugerne ønsker, og desuden er de bedre end alle andre, når det kommer til sikre fødevarer, som er de mest klimavenlige kødvarer med god dyrevelfærd.


Jeg manglede i høj grad, at Jan Dahl blev mødt med kolde fakta, som han skulle forklare, og på samme tid ville jeg ønske, at spørgsmålet om efterspørgsel blev udfordret.


Reklamer og propaganda skaber efterspørgsel - ikke produkterne i sig selv.

Lige så snart et udviklingsland får noget økonomi, så er branchen i gang med at komme ind på markedet med deres skadelige produkter igennem massive kampagner, som skal skabe en efterspørgsel. Det burde simpelthen ikke være lovligt, når nu vi ved, at disse produkter ER skadelige for både sundhed, klima, miljø, biodiversitet og dyrene selv. Hvorfor insisterer vi på, at disse lande skal blive lige så skadelige for dem selv og deres omverden, som vi er? Bør vi ikke lære af vores fejl?


Burde animalske produkter ikke sidestilles med alkohol og tobak, når det kommer til reklamer, når vi tænker på både epidemier, klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og folkesundhed?


Det handler ikke om, at de skal have ret til disse produkter - det handler om, at vi alle skal have ret til at vokse op i et trygt samfund med de bedste forudsætninger - og det giver vi køb på med disse produkter.


Vi kan og skal skabe efterspørgsel på planter og slagtefri kød og mælk. Det er det eneste fornuftige og rigtige at gøre.


Jeg ville gerne have luftet følgende fakta i debatten:


  • At halvdelen af det danske areal er biologiske ørkener med udpint jord, som udelukkende producerer mad til nogle af de over 220 millioner dyr, som vi avler om året i Danmark.

  • At vi oveni importerer 1,7 millioner tons sojafoder til disse dyr, hvoraf det meste kommer fra Sydamerika, hvor vi altså har været med til at fælde regnskov og ødelægge livet for både dyr og mennesker i området.

  • At vi scorer lavest i dyrevelfærd, når vi sammenligner os med UK, Holland, Tyskland og Sverige.

  • At på trods af "effektivisering", så er landbruget gået fra at fylde 20% af vores BNP til under 2%, så hvor er succeshistorien? Især når vi fx kan se Holland tjener 7x så meget på deres landbrug, men på et mindre areal end vores.

  • Vi har den dårligste natur og naturbeskyttelse i hele Europa. Vi er det mest opdyrkede land i verden under plov - en plads vi deler med Bangladesh. Dette er pga. fodermarkerne (de biologiske ørkener), som fylder 80% af landbrugsjorden (50% af det danske areal).


Jan Dahl fik det til at lyde som om, at vi i Danmark ikke kan tage ansvar for skovrydning i andre dele af verden, men naturligvis kan vi det, når vi netop importerer sojafoder fra disse områder. Og da jorden er dårlig dyrkningsjord i disse områder, så betyder det, at man er nødt til konstant at fælde ny skov for at få ny jord at dyrke på.


Men lige gyldig hvordan vores internationale ansvar er, så har vi givet køb på vores egen natur og lokale dyrearter, for at producere kød til andre lande. Det er absurd, forkert og uetisk. Og heri har vi ikke engang dækket ammoniak, sprøjtegifte, ødelagte indre farvande, drikkevand, alger og meget andet, som denne industri også er ansvarlig for. Oveni har de den frækhed at mene, at de skal kompenseres for IKKE at forurene - når alle andre skal betale for deres forurening.


Når der debatteres med L&F, så er det bydende nødvendigt, at disse fakta kommer på bordet, så de kan stå til ansvar for deres ødelæggelser og risikoer ved deres produktion, og ikke køre videre på samme narrativ, som afsporer totalt.


Jeg håber, at du vil læse det landbrugsudspil, som jeg skrev i samarbejde med Søren Mark Jensen, som er uddannet biolog, geolog og har 25 års erfaring som embedsmand i miljøministeriet.


Her i finder du også kilderne til alle ovenstående påstande, og hvorfor det også er en økonomisk god vej at gå:

Bonusfakta:

70% af verdens antibiotika bruges i landbruget.

Op til 80% er verdens årlige afskovning skyldes kødindustrien.


 

Jeg håber virkelig, at de politikere som inviteres til disse debatter, kan blive skarpere til at udfordre L&F's udsendte (og såkaldt Bæredygtig Landbrugs udsendte).


Dog vil jeg gerne sige tak til Per Kølster og politikerne, som trods alt giver håb.