Må vi hellere blive guidet af vores medfølende hjerter end vores kulturelle normer

Kultur er på godt og ondt, noget der præger os alle sammen. Vi kan ikke undgå det. Vi mennesker er dybt præget af vores miljø, kultur, samfund og dets normer og traditioner.


Dog er kultur og normer også noget, der ændrer sig (langsomt) hele tiden.


Når vi har overskud eller er i dyb krise, begynder vi at overveje aspekter af vores samfund, som vi ikke har overvejet før og kommer i kontakt med nogen dybere tanker i os selv.


Vi får øje på uretfærdigheder, som måske er nye for vores øjne, men alligevel har været en del af vores kultur gennem århundrede. Sådan har det været med børnearbejde, det at slå børn, slaveri,

kvinders manglende stemmeret, vilde dyr i cirkus og i dag debatten om brugen af dyr osv.


Forandringerne er startet med, at nogen satte spørgsmålstegn ved normen og kulturen. Nogen lod sig i højere grad blive guidet af etik og spørgsmål om moral.


For at vi kan rykke os i vores samfund og få mere medfølelse og grøn omstilling, så er vi nødt til at se ud over tidens normaliteter og den herskende kultur.


Vi er nødt til at se, hvor det er vores handlinger, går imod de kerneværdier vi faktisk har. De værdier, som er universelle og ikke er afhængig af kultur - eller hvad vi kollektivt ser som normalt og dermed okay på et givet tidspunkt.


Jeg tror på, at de kerneværdier som vi faktisk har til fælles, er uafhængig af kultur. Jeg tror, at vi alle i bund og grund ønsker en medfølende verden, og en verden hvor økosystemerne er i balance, og dermed trygt opretholder vores eksistens.


Ingen af os ønsker reelt at skade andre, hvis vi kan undgå det.


Vores kultur og de vaner som vi har skabt, normaliserer desværre de handlinger som gør skade.


Derfor kræver det en bevidst stillingtagen fra den enkelte borger, for at vi kan begynde reelt at ændre vores samfund til et mere medfølende og reelt grønt samfund, hvor vi netop kan være trygge i visheden om, at vi ikke medvirker til skade og ødelæggelse.


Så min bøn i dag er som på alle andre dage:


Må vi hellere blive guidet af vores medfølende hjerter end vores kulturelle normer.