Koordineret angreb fra industrielle landbrugslobbyer på EU's grønne Farm to Fork strategi

Opdateret: 25. jan.

Lækkede interne dokumenter fra Copa-Cogeca afslører et koordineret angreb fra industrielle landbrugslobbyer på EU's strategi for bæredygtige fødevarer (Farm to Fork). Lobbystrategien har til formål at oprette et ekkokammer af beskeder mod Farm to Fork ved hjælp af små citater fra en række 'studier', hvoraf mange af disse er finansieret af industrien selv.COPA-COGECA is the union of the two big agriculturalumbrella organisations COPA and COGECA and the strongest interest group for European farmers. It's activity focus is on the Common Agricultural Policy and other policy areas relevant to farmers and agri-cooperatives, such as: food safety, animal health and welfare, plant health, environment, research and innovation, trade etc.


The Farm to Fork Strategy is a new comprehensive approach to how Europeans value food sustainability. It is an opportunity to improve lifestyles, health, and the environment. The creation of a favourable food environment that makes it easier to choose healthy and sustainable diets will benefit consumers’ health and quality of life, and reduce health-related costs for society. People pay increasing attention to environmental, health, social and ethical issues3 and they seek value in food more than ever before.


Jeg læste Farm to Fork-rapporten sidste år, og må sige, at det er en fornuftig og nødvendig vej, som EU her viser, som kan rykke i en reel grøn retning.

Koordineret indsats fra alle kanter - læs om hele deres indsats, ved at trykke på billedet, hvor du kan finde kilderne:
COPA-COGECA svarer på beskyldningerne, og står bag deres handlinger:Lobbyorganisationen, som vores egen Landbrug & Fødevarer er medlem af, har brugt millioner af kroner på at arbejde imod den grønne indsats, som Farm to Fork strategien kalder på.


Det har altid været landbrugsgiganternes strategi at tale om bæredygtighed og ansvarlighed, men faktum er, at deres handlinger siger langt mere end deres ord - og deres handlinger peger i en hel anden retning.


Virksomhederne ved godt, at alt seriøs forskning om klima, miljø og specielt biodiversitet (den sjette masseudryddelse) peger på, at der skal skæres meget kraftigt ned på produktionen af animalske fødevarer.


2/3 af alt landbrugsjord bruges på at fodre mindst 77 milliarder dyr om året. Ved produktion af kød og mejeriprodukter går hhv. 40%, 50%, 75%, 90% og 96% (æg, kylling, mælkeprodukter, gris og ko) af kalorierne og proteinerne tabt i forhold til en plantebaseret produktion. Derfor kan der dyrkes flere fødevarer på et langt mindre areal, når husdyrproduktionen omlægges til planteproduktion - og det kan dyrkes langt mere naturvenligt. (Kilder kan findes her)


Alt den jord der bruges til at dyrke foder, dyrkes meget intensivt med diverse sprøjtemidler, og derfor er der en stor interesse for disse kemiproducenter i at arbejde sammen med kødproducenterne, så de kan fortsætte de naturødelæggende erhverv.


Disse organisationer kender godt den forskning, men forsøger at fordreje og udelukke vigtig viden, da det ikke er i deres økonomiske interesse.


Organisationer for klima, miljø, fødevarer og dyrevelfærd er kommet med en udtalelse efter ovenstående afsløringer:

De skriver i denne udtalelse, som jeg varmt anbefaler alle at læse:


We therefore strongly condemn the coordinated efforts of some industrial agri-food lobbies to discredit, delay, and weaken the Farm to Fork Strategy. The tactics deployed by these actors amount to disinformation and scaremongering and must be exposed as such. The so-called “impact assessments” promoted as justifications against key Farm to Fork objectives are riddled with methodological limitations which do not allow drawing any straightforward, scientifically-sound conclusions on the likely impacts of the Farm to Fork Strategy.


Det er alles ansvar

EU's politikere har et kæmpe ansvar for, at sætte sig rigtig godt ind i forskningen selv, og alt hvad Farm to Fork strategien peger på, da det er den nødvendige vej frem.


EU's borgere har krav på, at vores jord ikke udpines længere, men i stedet næres. At sprøjtegifte bliver fortid, og mere natur og ingen dyr i betonbygninger bliver fremtid.


Vi borgere og politikerne må kræve, at disse naturødelæggende organisationer begynder at tage ansvar for det rod, de har lavet. De skal komme ind i kampen, og gøre hvad de hver især kan, for at finde en vej væk fra den nuværende negative påvirkning de har på vores natur, hav, drikkevand og klima.


Insisterer de på at tonse videre i hamsterhjulet, så smadres naturen - og dermed os alle.


Vi er alle afhængig af naturen, om vi tror det eller ej!