Kend det virkelige omfang


Industrien foregår i et så stort omfang, at vi ikke engang kender antallet af de mange milliarder producerede dyr i verden. De fleste mennesker i Danmark bliver også chokeret, når de hører, hvor stort et antal vi selv producerer herhjemme.


Danmarks Statistik

I Danmark er vi rigtig gode til at registrere alting. Det er en fordel, når man gerne vil være sikker på, at de oplysninger man giver, er korrekte.


For et par år siden fik jeg en liste over, hvor mange dyr vi slagtede og eksporterede i Danmark om året, men jeg vil nu gerne have det opdaterede tal, og jeg vil også gerne lægge de individer på, som ikke slagtes og eksporteres, men som smides til skrald, fordi de ikke kan bruges i industrien.


Jeg gik ind på statistikbankens side.


Jeg valgte ‘Slagtninger og eksport af levende dyr’. Derefter valgte jeg de forskellige dyrearter og år 2020. Jeg fik derefter antallet af individer:


​Kvæg inkl. 51.000 kalve, i alt:

532.300

Svin i alt:

32.371.400

Får og lam i alt:

73.300

​Fjerkræ* i alt:

166.516.800

I alt slagtet og eksporteret:

199.493.800

Plus:

28.000 pattegrise dør hver dag. Om året er det 10.220.000.

Udover det er der 4.500.000 kyllinger som gasses, fordi det er det forkerte køn.


Lægger vi de to antal oveni i de slagtede og eksporterede dyr, så har vi i alt:


214.213.800 fremavlede individer.


Inden corona havde vi oven i 17.200.000 mink, og der findes stadig en produktion af cirka 17.000 chinchillaer om året.


Udover landbruget så bruger vi i Danmark 252.987 forsøgsdyr om året (tal fra 2019). Dette på trods af at der er mange nye og bedre metoder, som kan bruges (1).


Hvad med fisk?

Der blev i 2019 fanget 418.625 tons fisk af danske fiskere. Fisk bliver altså ikke talt på individniveau - det er alt for mange, så fiskerne kunne ikke lave andet end at tælle hele dagen. Det er dog et ekstremt antal, og oveni har vi de opdrættede fisk, som udgør 46.387 ton til konsum.


Det er altså LANGT over 214 millioner dyr, som i Danmark lider under den ekstreme industri.


Ting og dyr

Det er nemt at konkludere, at det enorme antal dyr der opdrættes, aldrig kan sikres reel dyrevelfærd. Der er hverken plads eller nok kærlige hænder til det. Oveni, hvad er så velfærd, når resultatet alligevel er, at man skal dræbes, inden man reelt er voksen, og har levet sit liv på egne præmisser?


Det er vigtigt, at vi forsøger, at se det fra dyrenes perspektiv med den viden vi har om dyrenes bevidsthed, følelser og evner.


Dyrene i den animalske industri, bliver slet ikke rigtigt tænkt på som dyr længere. De produceres i en sådan grad og med en sådan fart, at de ses på, som en vare der skabes, sælges, købes og fortæres. Præcis som vi gør med alle mulige andre ting i vores hverdag. Forskellen er bare, at de andre dyr ikke er ting - de er nogen.


Vi ser ikke dyrene. Vi ser ikke, hvad de gennemgår. Vi hører dem ikke på trods af, at de faktisk kommunikerer det på mange forskellige måder. Alt hvad vi udsætter dem for, er under tvang, hvor de enten holdes fast, tvinges frem, får taget deres unger eller på anden vis ikke er herre over eget liv.


Hvad kan du gøre?

Du kan vælge i praksis, at du så vidt praktisk muligt ikke støtter op om produktioner, hvor dyr på den ene eller den anden måde udnyttes og bruges, da det er til skade for dem og dybt unødvendigt for os.


Her er en super nem måde at lave dyrevenlig mad, som hele familien kan være med på, og her er mere viden om, hvad veganisme egentlig er. 


*Kyllinger, høns, kalkuner, ænder og gæs


1.

Information om dyreforsøg – Danmarks 3R-center: https://3rcenter.dk/


Oplysning om dyreforsøg - Stop vivisektion Danmark: https://stopvivisektionnet.wordpress.com/category/artikler-studier-og-erklaeringer-om-videnskab-dyreretvelfaerd-og-sundhed/


Uddannelse uden forsøgsdyr - Forsøgsdyrenes Værn: https://www.forsoegsdyrenesvaern.dk/dyrefri-metoder/kan-man-uddanne-sig-uden-dyreforsog/dyrlaegeuddannelse-uden-brug-afforsogsdyr/


Ethical Science and Litterature - om alternativer til forsøgsdyr - PCRM - Physicians Committee for Responsible Medicine: https://pcrm.widencollective.com/portals/hvsbhfih/RRAD


Danmark halter bagud vedr. alternativer til dyreforsøg - Forsøgsdyrenes Værn: https://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/dyrefri-metoder/kan-man-uddanne-sig-uden-dyreforsog/