Hvorfor insisterer man på at holde fast i en industri, som alligevel er ved at afvikle sig selv?

Den danske debat om klima, bør i virkeligheden handle mere om natur, biodiversitet, folkesundhed, økonomi og naturligvis dyrene - det hele går alligevel hånd i hånd med klima og er en del af samme sag.


Danmark står i en naturkrise. Den biodiversitetskrise, som flere forskere også kalder den sjette masseudryddelse. Det er et faktum.


Sidste år kom der en rapport fra EU, som hedder “State of Nature”. Jeg har hentet et par citater om Danmark fra denne:


The conservation status of reefs in Denmark′s Marine Atlantic region remains bad.


Member States′ reporting shows significant variations in terms of the conservation status of habitats within their territories...Belgium and Denmark have, on the other hand, the lowest share of habitats with a good conservation status and — together with the United Kingdom — report more than 70 % of their habitats as having a bad conservation status.


In seven Member States, the species assessments showing a bad conservation status exceed 30 % (i.e. Austria, Luxembourg, Netherlands, Sweden, Denmark, Belgium and Germany).


Looking at the species trends across the EU, some regions show more stable and increasing trends for species than for habitats (see Map 3.7). Based on Member States′ reporting, some regions in Germany, Denmark, northern France and central Spain reveal predominantly deteriorating trends for species.


Det skal dog siges, at der er nogen arter, som er i fremgang, men overordnet set så står det rigtig skidt til. Det overordnede problem er, at der er for meget jord/natur, som er omdannet til biologiske ørkener, hvor der dyrkes landbrug. Det er netop her, at Danmark er i særklasse. Vi er det land i verden, som har mest af vores jord under plov.(2) Rapporten fra kilde 2 skriver:


”I EU’s fælles landbrugs- politik findes der langt flere muligheder for at belønne landmanden for at bevare og etablere landskabselementer på landbrugsarealerne, end de danske regler tillader.”


Det er en katastrofe, som betyder, at vi også er ved at miste nattergalen, og mange andre dyr som EU’s rapport netop konkluderer.(1)


Jeg er med på, at der er lavet nogle tiltag om naturnationalparker og en landbrugsaftale, som har nogle fine hensigter. Det store problem er dog, at så længe vi tillader at godt 50% af vores areal er biologiske ørkener, og på samme tid tillader, at huse 200 millioner dyr om året i betonhaller, med det gylle og gas, som det medfører, så kommer vi ikke til at have en natur, som vi reelt kan være stolte af.(3,4)


De biologiske ørkener bruges til fodermarker for landbrugsdyrene. Det betyder, at halvdelen af vores danske land bruges til at fodre dyr, som vi ikke har behov for, og som ikke leverer en reel værdi til Danmark.Udviklingen i den danske økonomi har betydet, at det primære landbrugs bidrag til BNP i dag udgør under 2 pct. mod godt 20 pct. for 100 år siden.(10) Landbrugets samfundsøkonomiske betydning, målt som bruttoværditilvæksten, er i dag ifølge tal fra Miljø- og Fødevareministeriet kun omkring 1,2%.(11)


Vi kan ligeså godt producere indtægt fra andre landbrugsvarer. Det kunne fx være hamp, svampe, vertical farming eller andre produkter, som kan dyrkes i samme bygninger, som dyrene bruger i dag - produkter som kan bruges i både fødevarer-, tekstil- eller byggebranchen, og er langt mere bæredygtige og naturvenlige.(5,6,7,8,)


Brancher har før måtte lukke, og medarbejdere har før måtte finde andre erhverv og uddanne sig på ny. Det samme kan lade sig gøre for landbrugsfolkene, hvilket kun vil gavne landbruget og dem selv i længden.(9) Forskellen er, at før i tiden har det ofte handlet om den teknologiske udvikling, hvor det i dag handler om en nødvendighed på baggrund af vores økosystemer.


Et argument i sig selv for en gennemgribende omstilling er naturligvis dyrene i sig selv. At vi uden at blinke med øjnene fremavler over 200 millioner dyr om året til et liv i en betonhal, hvor udfoldelse af ens naturlige behov og adfærd er en umulighed, er et ekstremt eksempel på menneskets barbaritet og ligegyldighed over sine omgivelser.Der er ingen gode forklaringer på, at man insisterer på at holde fast i en industri, som alligevel er ved at afvikle sig selv.(12) Der skal omstilles og udvikles, og det kan vi godt - hvor der er vilje, er der en vej. 


1.

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1789

2.

Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954 til 2025, Københavns Universitet

3.

Sådan Ligger Landet 2017

4.

Danmarks Statistik + spild, som fx pattegrise og hanekyllinger

5.

Blaustein-Rejto, D. Don’t Count Out Vertical Farms Indoor Ag Might Use More Energy to Use Less Land, Fertilizer, and Pesticide. The Breakthrough https://thebreakthrough.org/issues/food/vertical-farms-raise-yields-but-what-about-emissions (2018)

6.

Dalby Planen. Frie Bønder - Levende Land https://friebonderlevendeland.com/dalby-planen/.

7.

Organic Plant Protein - i Danmark. Organic Plant Protein https://organicplantprotein.dk/en/organic-plant-protein/.

8.

Vertical Farming - i Danmark. Nordic Harvest https://www.nordicharvest.com/.

9.

Bugge, C. Forsker: Uændret animalsk produktion risikerer at afvikle landbruget. Altinget Fødevarer Debat https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/forsker-uaendret-animalsk-produktion-risikerer-at-afvikle-landbruget (2021).

10.

Landbrugsregnskaber i 100 år 1916-2015. Danmarks Statistik https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=28376.

11.

Faktaark om dansk økonomi. Danmarks Statistik https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-03-29-faktaark-om-dansk-oekonomi#

12.

https://vgpt.dk/wp-content/uploads/2021/04/VP-Landbrugsudspil-2021.pdf kapitel 1.