top of page

Hvad er autisme?

Opdateret: 24. dec. 2022

Dette er en stor ting personligt for mig, som jeg gerne vil dele nogle indlæg om. Ikke mindst fordi, at der er rigtig mange fordomme, myter og misforståelser vedr. autisme.

Der er mange misforståelser om autisme. Det kan føles skræmmende og ensomt for autisten.

Autisme er en neurologisk udviklingstilstand karakteriseret ved:


 • Sociale forskelle, som blandt andet kan gøre kommunikation svært. Det som ikke-autister opfatter og forstår intuitivt, det skal autister tænke sig frem til, hvilket kræver mere energi, og gør det nemmere at tage fejl. Omvendt kan det være øvet så meget, at autisten bliver så god, at de tager mindre fejl end andre.

 • Repetitiv adfærd, som betyder, at man gentager det samme igen og igen.

 • Overholdelse af regler og rutiner, som kan gøre adfærden meget sort/hvid og forudsigelig.

 • Intenst fokuserede særinteresser, som hurtigt kan gøre autisten til ekspert.

 • Unikke sanseoplevelser/behov, som fx at lyde kan gøre ondt i ørerne, lys kan gøre ondt i øjnene, dufte har en kraftig påvirkning osv.

 • Et rastløst sind. Mange tanker og ængstelighed fylder.


Dette kan føles som en frustrerende og kontinuerlig bearbejdning eller afkodning af verden.


Disse symptomer fører ofte til nedsmeltninger, hvor det føles som om, man ikke er i stand til at behandle mere sanseinput, eller nedlukninger/meltdowns, hvor man er nødt til at trække sig tilbage til et stille sted i en længere periode, før man igen kan deltage i normale aktiviteter. Eller at man lukker sig inde hver aften eller hele weekenden, fordi man er nødt til at lade op til dagen efter.


Mange gange ses disse symptomer ikke af andre, da vedkommende med autisme bruger camouflering eller maskering. Camouflering/maskering er den proces, hvorigennem autister bevidst eller ubevidst opfører sig “normalt” for at fremstå mere socialt passende. Dette kan påvirke kropssprog, tonefald, øjenkontakt, ordvalg og meget mere. Dette handler ikke om at "lyve", men om at passe ind i gruppen, som handler om overlevelse, anerkendelse og ikke at føle sig helt alene.


Mennesker på spektret har en tendens til at finde trøst og lindring fra overstimulering og overtænkning ved at tilbringe tid alene, balancere sanseoplevelser, “stimming” og arbejde med/studere særlige interesser.


Autisme betyder “self-ism”. Altså en optagethed af sig selv og sin egen lille verden. Det betyder ikke, at mennesker med autisme ikke har evner for empati, og ikke har interesse i andre - ofte er de faktisk enormt empatiske, men det kan evt. være svært at udtrykke det eller vide, hvad man skal stille op med det.


Fælles for langt de fleste autister er besvær med eksekutive funktioner. Ofte er det mest tydeligt, når der skal læres nyt, eller hvis der afviges fra en rutine.


Det kan være svært at:

 • overskue ting - "det kan jeg ikke overskue" er en typisk sætning

 • formulere en løsning på et problem

 • skifte ind og ud mellem forskellige opgaver

 • gennemføre planlagte ting og idet hele taget igangsætte dem

 • skifte strategi og justere, hvis der sker ændringer

 • omstille sig til en ny situation

 • skulle vælge, når der er mange valgmuligheder

 • organisere og planlægge

 • styre sine impulser

 • forudsige konsekvenserne af ens handlinger

 • kombinere fortidige, nutidige og fremtidige handlinger

 • gennemskue hvor lang tid noget tager