Havde vi stemt om det landbrug vi ser i dag, så havde vi stemt nej

En ny undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at Danmark ligger i bund, når det kommer til dyrevelfærd i vores griseproduktion (1). Undersøgelsen sammenligner Danmark med Storbritannien, Sverige, Holland og Tyskland og viser med al tydelighed, at vi i Danmark intet har at være stolte over, når det kommer til hvordan vi behandler vores dyr i landbruget.


Det stemmer meget godt overens med de billeder fra landbrugsindustrien, som ikke er taget af industrien selv, men som altid bliver beskyldt for enten at være manipuleret eller ikke være fra Danmark.


Bedraget

Vi får altid af vide som børn, at vi ikke skal stole på reklamerne - det er jo bare en virksomhed, som vil sige og gøre alt for at sælge sit produkt. Men når det kommer til de virksomheder, som vil sælge kød, æg, pels og mælk, så vi tager deres ord for gode varer, som om det er en myndighed, der ikke går ligeså meget op i at tjene profit, som andre virksomheder gør.


Når landbrugsindustrien så bliver udsat for kritik på dyrenes vegne og billeder af lidende dyr vises frem for offentligheden, så bruger forbrugerne de modargumenter, som industriens reklamer har lært dem. Argumenter, som skal bortforklare den lidelse, der ses direkte på billederne.


"Danmark har verdens bedste dyrevelfærd", siges det. Ser vi dog til andre lande, som ovenstående undersøgelse gør, så er konklusionen en helt anden. Vi har nogle af de allerdårligste pladskrav, 50% af søerne lider af mavesår, 40% af køerne af lidelser på klovene og der stadig op mod 1 million søer der rutinemæssigt fikseres - også er der alle de andre standardovergreb og andre dokumenterede lidelser.


Når man ser en fikseret so i Danmark forgæves forsøge at rejse sig op, så bør det give et stik i hjertet. Når man ser en pattegris blive banket mod betonmuren, så bør man vide, at der er noget helt galt, når netop den handling er dagligdag i industrien. Når man udenfor enhver industribygning med dyr i landbruget, ser fyldte skraldespande proppet med så mange lig, at låget ikke kan lukkes, så bør man vide, at industrien er blevet alt for ekstrem.


Landmanden er ikke skurken

Jeg ved godt, at det lyder som om, at jeg er imod landmanden - sådan hænger det dog ikke sammen. Landmanden gør det helt sikkert så godt han kan, i forhold til dyrevelfærd, indenfor de rammer han har og med tanke på, at han naturligvis skal leve af noget - og det er ikke nemt i landbruget i dag.


De gange jeg har talt med unge landbrugsstuderende, så kender de godt forskningen om klima, miljø og biodiversitet. De kender godt til modstanden mod det konventionelle landbrug - og de forstår godt den modstand. Inderst inde, så ved vi jo godt, at ligegyldigt hvilket dyr vi har med at gøre, så er det ikke okay at stuve dem sammen i betonbygninger eller trådbure og nægte dem friheden til at gå i naturen og mærke sol og regn.


Af alle disse årsager, så er tiden kommet til, at vi overvejer, hvilket landbrug vi virkelig ønsker at bryste os med. Havde vi haft et folketingsvalg, hvor vi skulle svare ja eller nej til det landbrug vi har i dag, så tør jeg godt væde alt på, at der var stemt tydeligt nej, til det vi ser i dag:


  • At halvdelen af det danske areal udelukkende går til at fodre landbrugsdyr. Udover det, så importerer vi 1.7 millioner tons soja, da vi ikke kan gro nok foder selv til dyrene.

  • At avle over 220 millioner landbrugsdyr om året i Danmark alene.

  • At være det mest opdyrkede land i verden, ved siden af Bangladesh. Altså det land med mindst natur.

  • At miste over en tredjedel af den danske biodiversitet. Vi er ved at miste nattergalen også.

  • At avle dyr til ekstra ribben, for store brystpartier og få dem til at vækste i en fart.

  • At ammoniak og kvælstoffer, sprøjtegifte mm. ødelægger vores jord og vandmiljøer.


Dyrelandbruget er unødvendigt og skadeligt. Vi bør straks gå i gang med at afvikle det. I stedet for dyr i de store bygninger, skal vi begynde at dyrke plantevarer. Disse kan både bruges til fødevarer, byggeri, tekstil mm. og vi kan dermed gå i gang med et nyt stort og grønt eventyr og inspirere andre lande til at gå i gang med deres afvikling af produktion af dyr.


Vi skal hjælpe landmanden og hele branchen i gang med denne omstilling. Industrien modtager hvert år flere milliarder i landbrugsstøtte og denne bør øremærkes en ambitiøs omstilling.


Ligesom andre brancher gennem årene er afviklet pga. ny teknologi og efterspørgsel, så er tiden kommet til dyrelandbruget pga. klima, miljø, biodiversitet og folkesundhed - men ikke mindst også pga. dyrenes velfærd.


------

1.

https://animalethics.ku.dk/nyheder/benchmarking-farm-animal-welfare-research-paper/


Foto: Åbent Landbrug 2018, We See You


Danmarks Statistik:

Kilde til areal, miljø mm.:

Sådan Ligger Landet 2017: https://www.dn.dk/om-os/publikationer/sadan-ligger-landet/

---