Fremragende bachelor skrevet af dyrerettighedsaktivist

Jeg har fået æren af at dele en bachelor, som jeg selv mener, er fremragende skrevet. Jakob Berg Bredahl læser psykologi, er dyrerettighedsaktivist, og har det sidste års tid arbejdet på denne opgave, som nu har fået ham videre på hans studie på Københavns Universitet.


Om opgaven skriver han:


Menneskers udnyttelse af andre dyr er et udtryk for fordommen speciesisme.


I løbet af de seneste få år er der sket en kraftig udvikling i antallet af socialvidenskabelige studier af speciesisme. Speciesisme er blevet et veletableret forskningsfelt indenfor blandt andet psykologi og sociologi, og en lang række nyere studier har tilføjet vigtige nuancer til vores viden om speciesisme.


Udgangspunktet for mit bachelorprojekt var at dykke ned i den tilgængelige forskningslitteratur om speciesisme og undersøge, hvordan speciesisme kan forstås i et socialpsykologisk perspektiv. Hensigten har været at yde et bidrag til en videnskabelig forståelse af speciesisme og på den baggrund belyse muligheder for forandring af speciesisme.


Jeg håber, at den viden, som projektet bringer frem i lyset, kan komme dyrerettighedsaktivister og andre dyr til gavn.


God læselyst!


Du kan læse den lige her:


Speciesisme og forandring for ikke-menneskelige dyr


Tak til Jakob for at dele :)