Forskerne er igen meget klare i deres holdning til dyrelandbrugets påvirkning af klima og miljø

Kød og CO2 udledning – Forskere: der skal handling til nu!

The Lancet er et højt respekteret videnskabeligt tidskrift, hvor kun den bedste forskning udgives.

En række forskere har udgivet en artikel i The Lancet, hvor de kalder på en fornyelse af Parisaftalen, så landbruget kommer meget mere i spil, som en løsning på den store naturkrise.

I artiklen som blev udgivet d. 11 december 2019 beskriver de klart og tydeligt, at den animalske industri – produktionen af kød, æg og mælkeprodukter, lige nu optager land pga. foderproduktion, som vi er nødt til at bruge til plantning af skov og andet vild natur. Det er den eneste måde, vi for det første kan trække CO2 ud af atmosfæren på, men også genskabe et godt miljø og den vigtige biodiversitet. Vi skal sikre, at vi bevarer de økosystemer, som er så vigtige for os. Produktion af kød og CO2 udledning hænger i den grad sammen.

Produktion af kød og CO2 udledning – forskerne udtaler sig:

Forskerne skriver direkte fire punkter, som de ønsker landene skal leve op til i forbindelse med produktion af kød og CO2 udledning:

1. Husdyrproduktionen må ikke stige:

“For at hjælpe med at reducere risikoen for stigning i den globale temperatur over 1,5 ° C eller 2 ° C opfordrer vi lande med høj indkomst og mellemindkomst til at indarbejde fire foranstaltninger i deres reviderede forpligtelser til at opfylde Paris-aftalen fra 2020 og frem.

Først skal man erklære en tidsramme for husdyrhold. Dvs. husdyrproduktionen fra hver art, må ikke fortsætte med at stige fra dette tidspunkt og fremad.”

2. Identificer og reducer

“For det andet skal man inden for husdyrsektoren identificere de største emissionskilder eller de største jordbesættere eller begge dele og opstille passende reduktionsmål for produktionen. Denne proces gentages sekventielt for at indstille reduktionsmål for den næste største emitter eller jordbesætter.”

3. Reducer produktion af kød og CO2 udledning

“For det tredje anvender man inden for en rekonfiguration af landbrugssektoren en bedst tilgængelig fødevarestrategi. Dette foregår ved at diversificere fødevareproduktionen ved at erstatte husdyr med fødevarer, der samtidig minimerer miljøbelastninger og maksimerer folkesundheden. Det drejer sig om hovedsageligt bælgfrugter (herunder bønner, ærter og linser), korn, frugt, grønsager, nødder og frø.”

4. Omdan jorden for maksimal effekt og biodiversitet

“For det fjerde, når græsningsareal ikke er påkrævet, eller ikke er egnet til gartneri eller agerproduktion, så skal jorden omdannes til at kunne binde kulstof bedst muligt. Dette gøres ved vegetationsdækning til dets maksimale carbonbindingspotentiale. Dette har yderligere fordele for biodiversitet.

Vi foreslår, at lande med høj indkomst og mellemindkomst ikke skaber outsourcing af deres husdyrproduktion til andre lande og i stedet reducerer efterspørgslen efter husdyrprodukter ved oprettelse af paris-kompatible landbrugssektorer.”

Forskerne er endnu engang ret klare i deres holdning til dyrelandbruget, miljøpåvirkningen derfra og medfølgende CO2-udledning

Forskere fraråder altså direkte, at vi outsourcer produktion af dyreprodukter. De ønsker, at politikerne hjælper med at reducere efterspørgslen på animalske produkter. De understreger samtidig vigtigheden af skov og vild natur i løsningen på vores naturkrise. Når vi snakker om CO2 udledning og kød – eller rettere kødproduktionen – skal der altså ske en ændring nu.

I Veganerpartiet ved vi, at IPCC ønsker mindre, lokale plantelandbrug og det er netop det, vi ønsker, at tage med i en ny landbrugsreform. Vi ved at landbrug, som gør brug af polykultur og principper, som regenerer jorden, og hvor man ikke vender jorden, binder langt mere kulstof og vigtige næringstoffer i jorden. Denne form for landbrug er langt mere modstandsdygtig overfor klimaet. Den har langt mere biodiversitet, og passer dermed på økosystemerne i stedet for at ødelægge dem.

Lad os komme i gang nu!

--------

Tak for at læse!