Et aktivist-politisk hjerte

Jeg har altid haft et aktivistisk hjerte. Når jeg ser eller hører om uretfærdigheder, så rammer det noget i mig, og jeg har lyst til at gøre noget for at hjælpe.


Jeg gik på en lilleskole som barn, hvor vi lærte om naturen - i naturen, og jeg har holdt mange prædikener for min mor, når vi lærte noget, som betød noget for jorden. Som fx at spare på vandet eller købe genbrug. Min mor lyttede heldigvis.


Da jeg så Cowspiracy og satte mig ind i den forskning, som jeg efterfølgende fandt, følte jeg mig helt knust indeni. Da jeg fandt ud af, at den dyremishandling man ofte ser fra landbrug i udlandet, ikke er meget anderledes i Danmark, var jeg nødt til at handle, og var endelig veganer.


Siden har jeg forsøgt at lave en eller anden form for aktivisme og i det hele taget i min hverdag forsøgt at minimere mine fodspor på kloden.


Vejen ind i politik

Jeg har af venner, bekendte og undervisere altid fået af vide, at jeg burde gå ind i politik. Nogle gange har det været fordi, at de ser en idealist og mener, at det i den grad mangler på Borgen, eller også har det (også) været for mine evner til debat.


Uanset, så har den politiske arena på ingen måde haft min interesse før Veganerpartiet kom til.


Her er der mulighed for ikke at fokusere på enkeltindivider, som vi fx gør, når vi taler med folk på gaden om forbruget og udnyttelsen af dyr. Her er der rent faktisk mulighed for at ændre rammerne i vores samfund, så vi fokuserer på mange menneskers indflydelse på dyr og natur på én gang.


  • Vi kan ændre hele landbruget på en gang.

  • Vi kan ændre dyrenes rettigheder på en gang, så dyrevelfærdsloven rent faktisk bliver en seriøs lovgivning med seriøse konsekvenser.

  • Vi kan ændre, hvad der serveres i de offentlige køkkener - ikke mindst på hospitalerne.

  • Vi kan ændre priserne på fødevarerne, så de afspejler de faktiske omkostninger med fx moms og CO2-afgifter.


Det synes jeg var absolut genialt - og det synes jeg stadig. Derfor var jeg nysgerrig på partiet. Jeg observerede i en periode, men meldte mig så til bestyrelsen foråret 2019, hvor jeg blev valgt ind.


Mit arbejde med partiprogrammet

For mig handler veganismen om rent faktisk at leve efter den kerneværdi, som jeg tror på, vi alle indeholder - at vi så vidt praktisk muligt ikke skal skade andre dyr, hvis vi kan undgå det.


Vores samfund er gennemsyret af animalske fødevarer, fossile brændstoffer, sprøjtegifte, plastik, giftig kemi mm., som skader både mennesker, andre dyr og naturen. Det er for mange svært at undgå i den kultur vi lever i. Ulighed, diskrimination og andre systemiske uretfærdigheder påvirker oveni os mennesker i vores hverdag, og har indflydelse på vores overskud og handlinger - og som dermed igen har indflydelse på andre - ikke mindst dyrene og vores fælles natur.


Derfor skrev jeg Veganerpartiets partiprogram med veganisme og økocentrisme, som de ideologier det er værd at stræbe efter. Det var Monberg der første gang på kontoret nævnte økocentrisme, og det var også den ideologi, som vores søsterparti Party for the Animals tager udgangspunkt i. Den første 'isme' - veganisme - handler om, at vi så vidt praktisk muligt ikke skader andre dyr, og den anden 'isme' handler om, at vi så vidt praktisk muligt ikke skader naturen, da vi alle - inkl. dyr, er dybt afhængig af, at den er i balance, da det er vores fundament for ikke bare at overleve, men også at leve godt.


Jeg ser dog at kernen i veganisme er medfølelse, og for mig giver det ikke mening, hvis den medfølelse ikke også inkluderer mennesker. Medfølelse smitter, og har en beviselig dyb indvirkning på vores sind og biologi på en måde, som både glæder os selv og hinanden, men også dyrene.


Disse ideologier er altså kernen - og målet, men de står ikke alene, når selve de politiske løsninger skal findes.


Jeg mener, at det er essentielt, at vi tager politiske beslutninger på et oplyst grundlag. Derfor er videnskaben med hele vejen igennem partiprogrammet. Alle påstande har en tilhørende reference, og jeg havde mange møder med NGO'er, eksperter og forskere undervejs. Teknokratier er dog farlige, da de ikke tager hensyn til individer, og derfor er vi nødt til at have både fornuft og medfølelse med i vores beslutningstagen. Derfor kan man sige, at programmet er skrevet med etik og videnskab som fundament, men med øje for vores ideologier, som fortæller om endemålet:


et samfund, hvor det er normalt og nemt for den enkelte borger og virksomhed at handle grønt og medfølende i hverdagen.

Så enkelt mener jeg, det er, og kan siges. For mig er det indlysende, at det må være målet med vores samfund, og der vi alle vil hen.


For mig kan Veganerpartiet rumme den pakke. For mig handler det om, at vi har en platform hvorfra dyrenes rettigheder kan høres. Hvorfra landbrugsdyrene reelt kan hjælpes. Hvorfra den bedste og hurtigste løsning for klima og natur kan komme - og hvorfra vi kan begynde at tale om en vision om et samfund, hvor vi ikke forbruger mere end hvad jorden kan bære, og hvor profit ikke skal gå forud for velfærd og rettigheder til mennesker og andre dyr.


Partiprogrammet indeholder netop den pakke. Det er mit ønske, at vi griber de muligheder, som er til stede, og kommer i gang med de kampagner og det arbejde, som skal realisere visionen.


Som kandidat til posten som politisk ordfører, så kan jeg love, at mit arbejde for veganismen er en hjertesag, som jeg altid vil arbejde for og blive ved at dygtiggøre mig i.


 

Det er vigtigt at tage fat om roden af problemerne fremfor at se snævert på symptomerne

- læs her: Klik til indlæg