En vision for Danmark

Vi er nødt til at have en vision for Danmark. Et langsigtet mål så vi alle sammen har en ide om, hvor det er vi er på vej hen og hvorfor.


Lige nu er der ikke en eneste af vores politikere, som rent faktisk er tydelige omkring, hvad det er de vil med Danmark og ej heller hvorfor.


I Veganerpartiet ønsker vi overordnet at strukturere vores samfund på en måde, så det bliver nemt for den enkelte borger og virksomhed at handle grønt og medfølende i hverdagen.


Det betyder, at vi skal i gang med at ændre produktioner, priser og hvad vi fremmer af forbrug via reklamer. Det betyder også reel oplysning til borgere om konsekvenser ved vores valg, så det giver mening for os at lave nogle ændringer i hverdagen. Oplyste valg er essentielt, ligesom hjælp til at implementere nye vaner.


Det er meget at tage fat på. Det er dog nødvendigt, men også noget vi sagtens kan gøre og realisere sammen. Det kræver nogen politikere, som vil gå først og med ærlighed og bestemthed viser vejen.Et enkelt erhverv kan løse flere kriser på samme tid


Danmark står overfor, at skulle gennemføre helt nødvendige ændringer for på bedste vis at klare flere store kriser på samme tid.


Vi har følgende kriser:

  • Klima

  • Biodiversitet

  • Folkesundhed

  • Dyrevelfærd

Klimakrisen er en global krise, som EU med resten af verden skal løse sammen. Vi skal dog alene tage vores del og det kan vi også godt. Specielt når det kommer til, hvilken indflydelse vores handlinger har på andre lande. Som fx når vi importerer 1,8 millioner tons soja om året til at fodre vores landbrugsdyr. Det svarer alene til langt det meste af den danske bilpark.


Biodiversitetskrisen er hvad forskerne kalder 'den sjette masseudryddelse'. Det er et voldsomt ord, som afspejler, hvor stor en krise det faktuelt er. FN's biodiversitetspanel IPBES udgav en rapport, som klart konkluderer, at måden vi bruger vores landjord på, er den største årsag til udryddelsen af dyre- og plantearter. En tredjedel af landjorden bruges til at fodre landbrugsdyr, hvilket er et ekstremt og unødvendigt spild af resurser.I Danmark alene bruger vi halvdelen af vores areal på at fodre landbrugsdyr, selvom vi også importerer 1,8 millioner tons soja til dem. Det røde felt på kortet til venstre illustrerer dette faktum. Hvis Veganerpartiets landbrugsudspil realiseres, så vil halvdelen af det røde areal være lavet om til natur og den anden halvdel vil være produktion af planteføde til mennesker.

Nye landbrugsmetoder skal tages i brug langt mere konsekvent, som fx conservation agriculture, skovhaver, permakultur, vertical farmning mv. Metoder som i langt højere grad holder på næringsstoffer og ikke på sigt udpiner jorden eller er afhængige af pesticider.


Folkesundhedskrisen handler om flere punkter. Først er der den reelle risiko for zoonoser og antibiotikaresistens. For nyligt udtalte en forsker, at han regner med, at den næste pandemi kommer inden længe og højst sandsynligt bliver en svineinfluenza. Det er ikke en risiko, som er værd at leve med.


En anden ting er den luftforgiftning, som ammoniak fra staldene er skyld i. Den forgiftning koster hvert år menneskeliv og livskvalitet.


Så er der det faktum, at vi kan spare 12-15 milliarder om året i sundhedsvæsenet, hvis vi i højere grad spiser efter kostrådene - langt mindre kød og flere bønner, linser, kikærter og grønt.


Åbent Landbrug i Danmark 2018
Åbent Landbrug i Danmark 2018

Dyrevelfærdskrisen mener jeg er indlysende. Det faktum at vi avler over 200 millioner dyr om året til et kort liv i betonhaller, hvor de lever i deres egen stank af afføring, fikseres, oplever diverse overgreb og ændringer af deres krop - er en moralsk falliterklæring for os mennesker.


Det er fuldstændig unødvendig udnyttelse, indespærring og drab der foregår. Dyr hører ikke til i en industriel fabriksproduktion. Det er ubegribeligt, at vi i det hele taget fik den ide til at starte med. I dag er det løbet fuldstændig løbsk.


Veganerpartiets vision handler også om, at vi skal til at overveje, hvordan vi egentlig ønsker at være i verden. Være mere bevidste i vores måde at omgås naturen og de andre dyr.


Vi er nødt til at tale om årsagen til, at vi i det hele taget befinder os i kriserne. Hvis ikke vi gør det, så er der nemlig en betydelig risiko for, at vi skaber os nogen andre kriser eller pludselig befinder os i de samme igen.


Vores tankemåde/ideer om at naturens resurser og dyrene er til for at vi kan udnytte dem, er den altoverskyggende årsag til, at vi nu står overfor at skulle håndtere disse kæmpe kriser.

Vi skal indse at naturen ikke er vores. At dyrene ikke er vores. Vi skal så vidt praktisk muligt lade dyrene og naturen være og ikke gøre skade. Både for naturen og dyrenes egen skyld, men bestemt også fordi vi mennesker gør skade på os selv ved det.


Veganerpartiets overordnede vision er, at vi mennesker så vidt praktisk muligt ikke skader os selv, naturen og dyrene, som vi deler planeten med. At vi får struktureret vores samfund på en måde, så det er nemt at handle grønt og medfølende i hverdagen.


Det er ikke sikkert vi mennesker nogensinde kommer i mål med den vision, men hvis ikke vi har noget at stræbe efter, så kommer vi ikke nogen vegne, men fortsætter i samme ødelæggende spor.


En overordnet vision sætter en retning og et mål. Så må vi sammen med eksperter indenfor forskellige områder sætte delmål. Vi er bare nødt til at kende retningen og forstå hvor vi er på vej hen - og ikke mindst hvorfor.Tak for at læse - husk at dele det med andre!