En dyreombudsmand hjælper både hesten i rewilding og kaninerne i børnehaven

Opdateret: 17. jul.

Der er en stor debat og frygt for at de ændringer, der er lavet i dyrevelfærdsloven og beslutningen om naturnationalparker med rewilding-dyr, vil give en masse lidelser for dyrene, der går ude.


Det har handlet meget om at være enten imod NNP og den nye lovgivning eller være for NNP med semi-frie dyr.


Jeg er selv meget løsningsorienteret. Når jeg ser en konflikt af denne art, så tænker jeg straks, at der må være en løsning, som kan gøre alle glade. I det her tilfælde en løsning, som både giver mere natur og biodiversitet, hvor dyrene kan leve frit og godt, og hvor vi alle er trygge ved, at dyrenes hensyn varetages tilfredsstillende.


Den nye lovgivning

Den nye lov om NNP, inkl. de nye bestemmelser i dyrevelfærdsloven, blev vedtaget d. 3. juni 2021 (1). Det er altså kun lidt over et år, at loven har været gældende. Så alle sager vedr. fritgående dyr - frem til den dato - har været omfattet af tidligere bestemmelser, og dermed har det ikke været den nye lov, der var problemet. Det er vigtigt at huske.


Dyrevelfærdslovens paragraf 3 siger, at man skal huse og fodre dyrene, men da dyrene (i følge loven bestemte hårdføre racer, som kan tåle det) i NNP skal leve så naturligt som muligt, så skal der ikke bygges læskur eller leveres mad dagligt, da naturen sørger for læ og mad (2). I øvrigt var der ikke krav om læskur før 2019 (3).


Dog kan der tilskudsfodres, hvis vi går ind i en meget hård og lang vinter, hvilket konflikter med at biologerne i NNP ønsker, at dyrene spiser af planter, de ikke plejer at spise af. De spiser af andre planter end fx græs og urter, når de er ekstra sultne, og nogle af disse kan give gener for dyrene - ikke mindst, hvis der ikke spises nok kalorier, så dyrene sulter mere end naturligt, eller hvad man kan mene er okay, når det trods alt er 'vores dyr - vores ansvar' (9, 10, disse kilder konkluderer, at frie/semi-frie heste, har mindre mavesår end tamme).


Der bliver mulighed for at dispensere fra kravet om dagligt tilsyn af heste - et krav som i øvrigt kun har eksisteret siden 2008, indtil da var græssende heste omfattet af samme krav, som stadig gælder for kvæg, nemlig jævnligt tilsyn (4). Altså bliver heste og kvæg nu sidestillet - og der er dermed ikke noget nyt i loven forhold til kvæg.


Det er stadig et krav, at man reagerer og handler, når man ser de store græssere lide. Det er dog ikke et krav, når man møder andre dyr i naturen eller for de fasaner, som udsættes hvert år eller for andre dyr, man sætter ud i naturen for fx at hjælpe på den tabte biodiversitet - og dem har vi vel også et ansvar for?


Tilsyn i NNP skal ske på flokniveau, ligesom det gør i landbruget. Dog vil jeg mene, at det er langt nemmere at se om et individ skiller sig lidt ud, når du ser på en lille flok frem for hundredvis af dyr, hvor man ofte bliver staldblind og dermed ikke rigtig ser individerne, og deres evt. skader og lidelser.


Overtrædelser og lidende dyr

Der vil altid være folk, der ejer dyr, som ikke burde eje dyr. Folk der ikke respekterer de to første paragraffer i loven, og ikke sørger for mad, vand, læ og opsyn, som paragraf 3 foreskriver. Det kan være naturforvaltere eller statsansatte, der ikke gør deres arbejde ordentligt, og det kan være private ejere.


Lidende dyr er set på statens arealer, og det er set på mange privatejede grunde. Det er både heste, der skulle have haft dagligt opsyn ifølge loven, men det er også kvæg og andre dyr.


Jeg tror personligt, at lige meget hvordan en lovgivning er skruet sammen mht. jævnligt eller dagligt tilsyn og levering af foder, så vil der være overtrædelser at finde, fordi der altid vil være brodne kar eller økonomiske interesser eller andet involveret.


Jeg tror også, at dyrene helst vil leve så frit som muligt, ligesom deres natur og instinkter er skabt til og med så lidt indblanding fra mennesker som muligt.


En dyreombudsmand med reel magt og beføjelser - og en godbid

I Danmark har dyrene ikke nogen reel retssikkerhed. Det giver usikkerhed blandt folk, som holder af dyr. Især når man gang på gang oplever, at overtrædelser sker.


Fx satte Molslaboratoriet et GPS halsbånd på en drægtig hoppe sidste år med det resultat at hun fik et kæmpe slidsår på sin hals (6). Man regner derfor med, at hvis de en gang til ønsker at følge en hest med GPS, så fletter de den ind i dens man (hovedhår) eller på halen, hvor den ikke kan slide det samme sted på huden 24/7. Desværre ser man, at de endnu engang sætter samme type GPS halsbånd på flere dyr (7).Det er bare et eksempel, hvor fx forskning kommer før omtanke for dyret, men det er flere udfordringer for dyrene end det. Der er også dyr, der købes ind til børnehaver, som ikke trives, rideheste der ikke trives osv.


Derfor bør der være en lokal dyreombudsmand (kald stillingen, hvad du vil), som har ansvar for at alle fritgående dyr i området og dyr, der ejes af det offentlige, ikke lider, men har et godt liv, der lever op til dyrevelfærdslovens første paragraffer. Dette ved at holde opsyn i området og have den gode dialog med lokalområdet.


Vedkommende samarbejder med NGO’er, politi, dyreredningstjenester, dyrlæger, biologer, og andre interessenter i lokalområdet, og er altså det lokale samlende omdrejningspunkt for dyresager og dyrevelfærd. Vedkommende kunne selv være uddannet dyrlæge.


En af de vigtigste funktioner vedkommende har, er at personen kan rejse sager på dyrenes vegne (også dem der er privatejede), hvor en NGO, eller ombudsmanden selv, reelt taler dyrenes sag som en advokat. Dog først efter dokumenteret dialog og fælles løsninger er forsøgt med ejeren. Det mangler dyrene i høj grad i dag, og derfor tabes mange sager, eller de rejses slet ikke, eller straffen er helt til grin i forhold til dyrenes lidelser.


Derfor bør vedkommende også kunne foretage straksforbud ved grove overtrædelser, kunne komme uanmeldt på besøg og tage dyr med til dyrlæge med det samme, på ejers regning, når det vurderes nødvendigt.


En anden vigtig ting er, at dyreombudsmandens eneste interesse er dyrenes interesse. Det er det eneste vedkommende arbejder for, og der er derfor ingen distraktioner.


Hvordan stillingen præcist skrues sammen, og hvad der ellers måtte følge med, må være op til politikere, fagpersoner og evt. andre involverede at blive enige om - med folketinget. Det vigtigste er, at vedkommende er en myndighed med beføjelser på dyrenes vegne, fordi de ikke kan selv.


En ting er sikkert: Det er ikke kun dyr i landbruget, som har behov for, at deres liv og forhold kontrolleres jævnligt af nogen udefra (desværre kan der gå 20 år mellem hvert besøg af Fødevarestyrelsens kontrolenhed på et enkelt landbrug, men det er en anden historie) - andre dyr har også behov for kontrol, sikkerhed og myndigheder, der kan tale deres sag.


Godbidden

I de store områder, hvor dyrene går frit, kan man cirka i midten af området lave en slags lejr, hvor man dagligt ligger en lille lækker godbid eller lidt tilskudsfoder i de hårde måneder - uden kontakt til dyrene. Rundt om lejren er der sat kameraer op.


Hver dag på nogenlunde samme tid kan man se om dyrene møder op, er skadet eller andet. Det er set i USA, hvor man holder opsyn med vilde heste. Så selvom loven ikke har et krav om dagligt opsyn, så kan dette være en praktisk ordning, som alligevel er i alles interesse, når man skal tilse dyr på så store områder, og gerne vil følge deres udvikling dag for dag. Disse LIVE (og optagede) videooptagelser har dyreombudsmanden naturligvis også adgang til, ligesom vedkommende må gå på private græsningsområder, hvor dyrene går frit.


Det politiske

Der er minimal chance for at trække en lov tilbage, som et stort set enigt folketing stemte igennem, og som er en vigtig del af naturkrisen - her menes loven om naturnationalparker.


Ved at fokusere på en løsning, som endda kan hjælpe flere dyr end dem, der skal udsættes i NNP, er der større chance for opbakning til den løsning - og dermed større chance for at hjælpe dyrene politisk.


Der kan ikke være nogen, der er imod, at dyrenes retssikkerhed styrkes, for der er ingen af os, der ønsker, at dyr lider eller negligeres - eller ønsker den ballade, der naturligvis medfølger. Ligesom ingen af os er imod, at biodiversiteten og naturen i Danmark styrkes, inden den kollapser helt - Danmark ligger stadig helt i bund i forhold til både mængden af reel natur og biodiversitet (5, 8).


Derfor kan dette forslag være noget, som begge parter i debatten om NNP kan mødes om, da alle har en interesse i at sikre, at dyrene trives, i de forhold de bydes.


 

Kilder under tekst


Foto af vilde heste i snelandskab er ikke fra Danmark, og er fundet hos Wix.com.


Vil du deltage i debatten herunder eller på Facebook, så skal du vide, at alle kommentarer, der ikke holder sig til emnet - en politisk løsning - kan jeg finde på at slette.


Alle kommentarer, som ikke er saglige og høflige, men som jeg vurderer afsporer debatten/opslaget, og evt. er personlig grim, bliver slettet med det samme uden advarsel.


Ingen er i tvivl om, at der er lidende dyr, der går frit, så den slags eksempler behøves ikke her.


Opslaget handler ikke om at være for eller imod NNP/fritgående dyr - det handler om at finde løsninger, som sikrer deres retssikkerhed, så de to første paragraffer i dyrevelfærdsloven overholdes.


Opslaget handler om at finde en løsning, så vi både har glade dyr og en glad natur med en mangfoldig biodiversitet. Det kan man så synes, er en god ide eller ej.


  1. https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l229/20201_l229_som_vedtaget.htm

  2. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1597

  3. https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/kvaeg/tykpelsede-koeer-kraever-ikke-laeskure.aspx

  4. https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/9/7/7/guide_lov.pdf

  5. https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020

  6. https://www.tv2ostjylland.dk/syddjurs/saaret-hest-molslaboratoriet-erkender-fejl

  7. https://www.facebook.com/photo?fbid=10226613861483230&set=pcb.512642046443557

  8. https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/dn_saadan_ligger_landet_2018

  9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28920797/

  10. https://thehorse.com/112444/gastric-ulcer-prevalence-in-feral-domestic-horses-compared/