top of page

Ecuadors højesteret: Vilde dyr har juridiske rettigheder

Opdateret: 24. dec. 2022


Retten afgjorde, at vilde dyr skal beskyttes mod "uforholdsmæssig grusomhed, frygt og nød" i sagen om en 'wollen monkey' som i 18 år har levet som kæledyr, skriver Inside Climate News


Vilde dyr besidder særlige juridiske rettigheder, herunder retten til at eksistere, til at udvikle deres medfødte instinkter og at være fri for uforholdsmæssig grusomhed, frygt og nød, fastslog Ecuadors højesteret i en skelsættende afgørelse, der fortolker landets forfatning i forbindelse med 'naturrettigheder'.


Den 7-2-kendelse, der blev afsagt i sidste måned i Quito, menes at være første gang en domstol har anvendt naturens rettigheder – love, der anerkender økosystemernes juridiske rettigheder til at eksistere og regenerere – på et dyr, en ulden abe ved navn Estrellita.


Aben blev taget fra naturen, da hun var 1 måned gammel og holdt som kæledyr af Ana Beatriz Burbano Proaño i 18 år. At besidde et vildt dyr er ulovligt i henhold til ecuadoriansk lov, og myndighederne beslaglagde Estrellita i 2019 og flyttede hende til en zoologisk have.


Hun døde, inden der var gået en måned.


Før Ana Beatriz, som arbejder som bibliotekar, vidste, at Estrellita var død, indgav hun en såkaldt "habeas corpus-ansøgning", som er en juridisk mekanisme til at afgøre, om tilbageholdelsen af ​​en person er gyldig. I ansøgningen bad Ana Beatriz om, at Estrellita blev returneret til hende, og senere anmodede retten om at erklære, at Estrellitas rettigheder var blevet krænket. Sagen snoede sig gennem Ecuadors retssystem og landede for forfatningsdomstolen i december sidste år.I en 57-siders udtalelse udgivet i januar afgjorde retten, at Ecuadors naturlove gælder for vilde dyr som Estrellita. Retten fandt også, at Estrellitas rettigheder var blevet krænket af både Ana Beatriz og regeringen, og at regeringen skal udvikle nye regler og procedurer for at sikre, at vilde dyrs forfatningsmæssige rettigheder respekteres.


"Det, der gør denne beslutning så vigtig, er, at nu kan naturens rettigheder bruges til gavn for små grupper eller individuelle dyr," Kristen A. Stilt, juraprofessor ved Harvard og fakultetsdirektør for skolens Brooks McCormick Jr. Animal Law and Policy Program , sagde.


"Det gør naturens rettigheder til et langt mere kraftfuldt værktøj, end vi måske har set før."

Vilde dyrs rettigheder

Vilde dyr, sagde retten, har generelt ret til "ikke at blive jaget, fisket, fanget, indsamlet, udvundet, opbevaret, beholdt, handlet, markedsført eller ombyttet" og ret til "fri udvikling af deres adfærd, som omfatter garantien for ikke at blive tæmmet og ikke tvunget til at assimilere menneskelige egenskaber eller udseende."


Disse rettigheder udspringer af dyrs medfødte og individuelle værdi, og ikke fordi de er nyttige for mennesker, sagde retten. Denne sondring er vigtig, fordi domstolene typisk har fortolket naturlovgivningens rettigheder som gældende for hele økosystemer, der består af mange dyr og livløse aspekter af biosfæren som floder og skove.


Dyrelovgivningen har på den anden side hovedsageligt beskæftiget sig med den umenneskelige behandling af individuelle dyr.


Estrellita-sagen er vigtig, fordi den har samlet aspekter af dyrelovgivningen og miljølovgivningen, to områder, der til tider har været i spænding med hinanden, ifølge Stilt, som har bistået med faglig indsigt i sagen.


"Typisk har miljølovgivningen ikke beskæftiget sig med dyr, der ikke betragtes som vigtige arter, såsom truede arter omfattet af U.S. Endangered Species Act," sagde hun. "Der er begyndt at ske en nedbrydning af den opdeling, og denne sag er en vigtig del af den udvikling."


Hun fortsatte: "Hvis du trækker blot ét dyr ud af det naturlige miljø, kan du have en negativ effekt på økosystemerne." Zoonotiske sygdomme, der overføres fra dyr til mennesker, sagde hun, "er endnu en af ​​mange grunde til, at mennesker bør lade vilde dyr være i fred. Det inkluderer beskyttelse af deres levesteder mod ødelæggelse."


Kan ecuadorianere stadig spise kød?

Retten begyndte sin analyse med at skelne mellem vilde og tamme dyr.


Vilde dyr befinder sig naturligt i økosystemer, i modsætning til at blive introduceret til visse regioner eller lokaliteter af mennesker, sagde retten.


Retten sagde ikke, at tamme dyr ikke besidder specifikke juridiske rettigheder, men lod ved udeladelse af dem i sagen døren stå åben for, at de gør det. Stilt sagde, at hun mener, at tamdyr kan have nogle af de samme rettigheder, som domstolen sagde, tilhører vilde dyr.


"Retten efterlader en masse små åbninger, som kan udvides i fremtidige sager," sagde hun.


Når det kommer til vilde dyr og husdyr, gjorde retten det klart, at visse menneskelige aktiviteter, herunder dyrehold og fiskeri, er tilladte.


Det skyldes, at disse aktiviteter er i overensstemmelse med "biologiske interaktioner" mellem arter, der er en naturlig del af balanceringen af ​​økosystemer, sagde retten, og citerede en anden forfatningsbestemmelse, der beskytter menneskers ret til at drage fordel af miljøet.


Lovgivning er nødvendig for at beskytte vilde dyrs rettigheder

Selvom Estrellita var gået bort før domstolens afgørelse, gjorde forfatningsdomstolen det klart, at dyr, som indehavere af juridiske rettigheder, har magten til at håndhæve disse rettigheder ved en domstol. I praksis udføres denne håndhævelse af en menneskelig værge, der handler på vegne af dyret, på samme måde som virksomhedsrepræsentanter handler på vegne af en virksomhed.


I Danmark er det netop denne del af lovgivningen, som NGO'er har arbejdet for - retten til at rejse sager for enkelte dyr og være deres repræsentant i retten.


Retten afgjorde også, at Estrellitas rettigheder blev krænket flere gange, begyndende med Burbanos beslutning om at fjerne aben fra naturen og holde hende under forhold, der ikke var egnede til at bevare hendes naturlige integritet.


Og mens regeringen havde autoriteten til at fjerne Estrellita fra Burbanos hjem, fandt retten, at embedsmænd også krænkede abens rettigheder ved at fjerne hende uden nogen hensyntagen til Estrellitas særlige omstændigheder, eller om det var mest passende at overføre hende til en zoologisk have. Forholdene i zoologisk have og traumer fra at blive adskilt fra hendes kendte levevilkår kan have bidraget til Estrellitas død, sagde retten.


Fremover skal embedsmænd handle med større omhu og tage hensyn til det pågældende dyrs individuelle forhold, før de går i gang med en fjernelsesaktion.


"Med hensyn til vilde dyr bør man i første omgang og som et første alternativ søge genindsættelse i deres naturlige habitat; og hvis det er umuligt på grund af omstændigheder, der er specifikke for det enkelte vilde individ, så kan man evt. finde en institution eller person, der er ansvarlig for pleje eller kan være myndighed for dyret" sagde retten.


Udtalelsen pålagde også ecuadorianske embedsmænd at udvikle lovgivning og procedurer, der garanterer beskyttelsen af ​​vilde dyrs rettigheder.


Estrellita-beslutningen kommer i hælene på andre forfatningsdomstolsafgørelser, der fortolker Ecuadors 2008 forfatningsmæssige naturlove. I december afsagde domstolen endnu en skelsættende dom, der blokerede et mineudforskningsprojekt i en beskyttet skov, og fandt, at det krænkede naturens rettigheder. Retten pålagde i den sag regeringen at øge sine standarder for udstedelse af miljøtilladelser til aktiviteter, der kunne skade følsomme økosystemer, markant.


Ecuador er et af flere lande, herunder Bolivia, New Zealand, Colombia og Bangladesh, der anerkender naturens rettigheder.