Det mest relevante for dig - i vores tid lige nu

Jeg vil starte dette indlæg med en kraftig påstand, som du måske vil afvise med det samme. Dog er mit ønske at du alligevel, med alt din skepsis selvfølgelig, vil prøve argumenterne for min påstand af ved at læse videre.


Min påstand er, at veganisme i høj grad er relevant for dig. Det er faktisk relevant for os allesammen i dag. Det er der flere grunde til.


Først og fremmest skal vi have på plads, at veganisme er en ideologi og en livsfilosofi. Veganisme går ud på, at man så vidt praktisk muligt ikke skader andre dyr, og dermed også gavner naturen. Det betyder først og fremmest, at man ikke støtter industrier, som avler dyr for mad, drikkevarer, beklædning mm.


Kernespørgsmålet er: hvorfor skade andre dyr, hvis man kan vælge at lade være?


I dag er det relativt nemt - og billigt, at leve vegansk. Det besværliggøres dog ofte i diverse frokostordninger og sociale sammenhænge, og derfor er det et politisk og kulturelt spørgsmål, som netop derfor er relevant i en kronik.


Veganisme og den gyldne regel

Hver gang vi bidrager økonomisk eller indtager noget fra dyreindustrien, så er vi med til at bidrage til skade på andre dyr og naturen.


Vi ved idag, at dyr er bevidste følende væsener, som endda kan handle på empati og løse diverse problemer. Der er en videnskabelig konsensus om at alle dyr både tænker og føler.(1) Derfor har vi en moralsk forpligtelse overfor de andre dyr, da vi som mennesker er i stand til at tage moralske valg. Det er det, som vi har udviklet vores samfund på, og det vi gør, hver gang vi ændrer lovgivningen og fx forbyder slaver, revselsesretten, og giver kvinder stemmeret osv.


Når vi fikserer dyr, inseminerer dem, holder dem i betonhaller, muterer dem, transporterer dem, gasser dem, skyder dem, fjerner deres leveområder osv., så er det ikke i dyrenes interesse. Tværtimod så betyder det, at de nægtes basal frihed, autonomi, og muligheden for at udleve deres naturlige behov og adfærd. Det har konsekvenser for dem.


Vi er alle opdraget med den gyldne regel om, at vi ikke skal skade andre, hvis det kan undgås. Eller sagt på anden vis - vi skal behandle andre, som vi selv ønsker at blive behandlet. Det er en slags kerneværdi i vores samfund og opdragelse. Implicit så ved vi også, at “de andre” er dyrene. For den gyldne regel gælder også vores familiedyr. Vi ønsker ikke at skade hverken vores hund eller kat, hvis vi kan undgå det. Vi forsøger også at undgå at træde på sneglen, når vi går på en sti efter regnvejr. På trods af dette så glemmer vi det dog, eller vender det blinde øje til den gyldne regel, når vi vælger fødevarer.

Det er pudsigt hvordan, vi ikke ser dyrene i kødpakkerne. Det er pudsigt, at vi er afskåret fra at være bevidst om de konsekvenser, som det har haft for dyret at lande i kødpakken. Vi er dog ikke mere afskåret fra det, end at vi kan blive bevidst om det.


Det er relevant for os alle, at kunne stå inde for de handlinger, som vi selv vælger at bidrage til. Ingen af os kan reelt stå inde for de komplet unødvendige lidelser og forhold, som dyrene i landbruget gennemgår og lever under, og ej heller de konsekvenser, som industrien har for de vilde dyr, hvis leveområder fjernes for at dyrke foder til de indespærrede dyr.


Vi ved, at det er forkert at slå ihjel, hvis vi reelt kan vælge at lade være. I dag kan vi vælge at lade være, fordi vi ikke har behov for drabet - hverken for selvforsvar eller sult. Så hvorfor vælge at dræbe eller betale andre for at gøre det? Det er et relevant spørgsmål at stille sig selv. Ikke mindst også for ens egen skyld.

Det skader også dig selv

Statistikkerne fortæller, at der er rigtig god mulighed for, at netop du kommer til at leve med en livsstilssygdom, som du kunne have undgået. Det vil også betyde, at du har stor chance for at dø - for tidligt - af netop denne sygdom.


Forskning viser, at der er en markant lavere risiko for diverse hjertekarsygdomme, diabetes 2 og nogle former for cancer, hvis man følger en plantebaseret kost. Dansk forskning viser, at vi kan spare omkring 15 milliarder om året i sundhedsomkostninger, hvis vi i det mindste spiste efter de nye klima-kostråd.(2) Det har altså ikke kun en betydning for dig selv, men også for vores samfund generelt. Det er i høj grad relevant for os allesammen.


Verdens største diætistforening konkluderer, ligesom forskning generelt, at alle kan leve vegansk i alle stadier af livet og have gavn af det.(3) WHO’s “Healthy Diet Guidelines” viser det samme.(4)

Naturens trivsel er din trivsel

Vidste du, at naturen er med til at holde os sunde og raske både fysisk og psykisk? Faktisk i så høj grad, at man i gennemsnit kan udskrives et døgn før alle andre, hvis man har noget natur at se på fra hospitalssengen.(5)


Ved at leve vegansk, så bidrager du til, at naturen kan udfolde sig mest muligt. IPBES, som er FN’s biodiversitetspanel konkluderer, at den største årsag til vores biodiversitetskrise, som af forskere også kaldes den sjette masseudryddelse, er produktionen af kød.(6) Det kræver enorme landområder at dyrke nok mad til dyrene.


Halvdelen af Danmarks areal er biologiske ørkener, hvor der dyrkes foder til nogle af de 200 millioner dyr, som vi avler frem om året i Danmark.(7) Oveni dyrker vi dog også et område i Sydamerika, som er på størrelse med Sjælland og øerne. Vi importerer altså 1,7 millioner tons sojafoder om året til dyrene.(8)


Den ekstreme produktion betyder, at Danmark ifølge rapporten “State of Nature” fra EU er helt i bund, når det kommer til natur og biodiversitet.(9) Vi er det land i verden, som har mest af vores jord under plov. Det er en katastrofe, som betyder, at vi også er ved at miste nattergalen, og mange andre dyr, som ikke kun betyder noget for vores økosystemer, men også vores rolle som mennesker.(10) For ønsker vi virkelig, at være så ligeglade med vores medvæsener? Ønsker vi at miste naturen, og den indvirkning, som den beviseligt har på vores velbefindende?


Gylle, ammoniak og tabet af naturen gør os syge, og fjerner vores muligheder for at nyde noget af det bedste vi har.(11)

Tanke og handling

Veganismen er ikke bare en måde at tænke på, men kalder også på handling. Den kalder på, at vi rent faktisk lever efter vores egen overbevisning - den gyldne regel. Den handler om en måde at være i verden på, hvor vi formår og forstår at tage hensyn, ikke kun til os selv, men også vores omgivelser og de andre dyr - hvilket i sidste ende alligevel gavner os selv.


Vi ved at vores nuværende måde at indrette os på, hvor vi driver vold på naturen og de andre dyr, har uoverskuelige konsekvenser for klima, miljø, biodiversitet, folkesundhed - og i sidste ende også vores økonomi, flygtningestrømme mv. Veganismens hensyntagen til dyrene - det at vi rent faktisk lever efter vores kerneværdier, vil gavne os alle i forhold til alle disse udfordringer.


Det starter med, at vi ser indad, og overvejer, hvordan vi hver især er i verden, og finder sammen om rent faktisk at handle på en af vores dybeste kerneværdier: At man så vidt praktisk muligt ikke skader andre, og som skrevet ovenfor - de andre er også de andre dyr.

 1. https://www.lisels.dk/dyrene

 2. https://static-curis.ku.dk/portal/files/255885151/IFRO_Udredning_2021_01.pdf

 3. https://cf71b0d0-6b48-4b3a-84f7-de47fc5e0788.filesusr.com/ugd/026835_2edf12e61ce548e99fd4d9314b938474.pdf

 4. https://cf71b0d0-6b48-4b3a-84f7-de47fc5e0788.filesusr.com/ugd/026835_e732df8274ba4151bbbf920202806b55.pdf

 5. https://www.forbes.com/sites/billfrist/2017/06/15/the-science-behind-how-nature-affects-your-health/#2ecc9d6f15ae

 6. https://www.information.dk/udland/2019/05/foerst-fns-klimaforskere-fns-biologer-omstillinger-uden-fortilfaelde-noedvendige-dele-samfundet

 7. Sådan Ligger Landet 2017

 8. https://ing.dk/artikel/dansk-importfoder-udleder-lige-saa-meget-co2-som-18-millioner-biler-165881

 9. https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020

 10. https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1789

 11. https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/MIU/bilag/89/1435627/index.htm