Det giver ingen mening, at vi taler om en fødevarekrise, fordi Ukraine ikke kan levere

- det korn, gødning og madolie, som de plejer.


I dag står der i en mail fra Politikken, at vi, i følge David Beasley fra Politico, skal vente værre end helvede på jord.


Der mangler i den grad fakta og proportioner i den her debat!


Man tager sig virkelig til hovedet, når man hører folk og politikere tale om at tage dårlig jord ud til produktion og dermed glemme alt om klimaplaner, biodiversitet - og i det hele taget sund fornuft baseret på tørre tal og fakta. Jeg håber, at denne korte gennemgang, med de vigtigste tal og rapporter, kan gøre det klart for mange.


Vi spilder over 80% af vores resurser

Som det ses på billedet herunder, så har vi et ekstremt antal af produktionsdyr i verden. Dyr, som skal fodres for at vokse sig store. Det betyder, at der bruges enorme resurser på produktionen af dyr, som ikke er nødvendig for os mennesker.


Men lad os få nogle tal på bordet, som er nemme at sætte sammen, og som alle kommer fra store godkendte videnskabelige rapporter, som jeg naturligvis linker til.


Vi producerer over 60 milliarder landbrugsdyr på jorden - og de skal fodres.

Her er kilde fra World Economic Forum, som viser tal vedr., hvor mange dyr vi mennesker spiser om året.


På vores planet Jorden bruger vi 40% af landoverfladen til hele vores fødevaresystem. 80% af denne overflade bruges til produktion af dyr, fordi foderproduktionen er så intensiv. Alt denne plads leverer dog kun 18% af alle vores indtagede kalorier.


Disse simple og meget målbare tal viser, hvor ineffektivt et fødevaresystem vi har, når 82% af resurserne går til spilde.

Kilde: https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-014-1169-1


Ved produktion af kød og mejeriprodukter går hhv. 40%, 50%, 75%, 90% og 96% (æg, kylling, mælkeprodukter, gris og ko) af kalorierne og proteinerne tabt i forhold til en plantebaseret produktion.

Kilde: https://www.nature.com/articles/s41893-020-00603-4


Derfor kan der dyrkes flere fødevarer på et langt mindre areal, når husdyrproduktionen omlægges til planteproduktion. Jeg kan varmt anbefale denne artikel fra The Guardian, som linker til en del forskning.


Den største årsag til den store biodiversitetskrise - også kaldet 'den sjette masseudryddelse' er i følge både FN's biodiversitetspanel og Science of the Total Environment den intensive produktion af dyr.

Hvad betyder disse tal?

De betyder, at vi kan gøre præcis, som vi gjorde under 1. verdenskrig. Vi spiste det korn, som vi ellers havde givet til grisene. Ikke nok med at vi blev mætte, men vi oplevede også et kæmpe fald i hjertekarsygdomme og diabetes 2.

Se billeder fra statistik her.


Det er et velkendt faktum, at vi har mulighed for at spare op til 15 milliarder i sundhedsvæsenet, hvis den danske befolkning spiste efter kostrådene, som lægger vægt på det plantebaserede køkken med fuldkorn og bælgfrugter.Tallene betyder, at vi kan gå i den rigtige retning for klima og biodiversitet - specielt nu, hvor vi står overfor en fødevarekrise.


At spilde over 80% af resurserne i produktionen af bestemte fødevarer, som vi ikke har brug for i forhold til sundhed og ernæring, er vanvittigt.

FN og klimapanelet IPCC har længe talt for, at vi skal have mere lokal produktion - og langt mere planteproduktion, så vi kan frigive jord til natur, som både optager og lagrer CO2, men også er nødvendigt for at bevare økosystemerne og den vigtige biodiversitet.


Verdens ledere er nødt til at tage disse vigtige tal i betragtning, når de laver så omfattende beslutninger, som kan ende mere katastrofalt med både klimakrise- og tilhørende klimaflygtninge og krig med tilhørende krigsflygtninge.


Omstiller vi ikke vores fødevaresystem, så er det ALLE der direkte taber.


 

Bonusinfo:


Studier viser, at ved en mere naturvenlig landbrugsproduktion, hvor brug af gylle minimeres og kunstgødning udgår, og i stedet erstattes af andre tiltag, herunder brug af plantegødning, produceres den samme mængde fødevarer eller endda mere på samme areal som konventionel produktion.


Studier viser også, at en mere naturvenlig produktion kan give øget pollenspredning, bedre modstandskraft mod skadedyr og sygdomme, en mere frugtbar jord, bedre vandbalance og kulstoflagring samt et forhøjet indhold af næringsstoffer.


Dansk Landbrug. Den Store Danske https://denstoredanske.lex.dk/Dansk_landbrug.


LaCanne, C. E. & Lundgren, J. G. Regenerative agriculture: merging farming and natural resource conservation profitably. PeerJ 6, e4428 (2018).


The Marin Carbon Project. Marin Carbon Project https://www.marincarbonproject.org/about.


Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning. ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.


Tusindvis af studier slår fast: Marken kan dyrkes mere naturvenligt, uden at det koster udbytte.