Det er vigtigt at tage fat om roden af problemerne frem for at se snævert på symptomerne

Jeg har brugt de sidste par måneder på at dykke ned i en masse litteratur, podcasts, samtaler og endda også en konference. Emnet har været veganisme i forhold til aktivisme og udbredelsen af den, men også om alle de ting, som har indflydelse på og betydning for, hvordan vi modtages.


Dem der kender min blog og måde at arbejde på ved, at jeg er opmærksom på forskning. Indtil for lidt siden har det mest været vedr. det mere naturvidenskabelige som fx biologi, klima, miljø og folkesundhed, men efterhånden er jeg dykket meget mere ned i, hvad der egentlig er at hente i både antropologi, psykologi og sociologi. Ikke mindst i forbindelse med hvad der egentlig virker i aktivisme og kommunikation - og hvad der giver mening i forhold til vores mål om at stoppe udnyttelsen af dyr og generel undertrykkelse.


Det hænger nok sammen med, at jeg fokuserede kraftigt på at få lavet grundarbejdet i forbindelse med Veganerpartiets politik. Jeg satte mig for, i samarbejde med blandt andet forskere, at skrive partiets partiprogram. Heri var det vigtigt for mig, at alle vores påstande og løsninger havde etik, forskning og fornuft som fundament, og at det kunne vises med referencer til naturvidenskab. Fx i forhold til klima, miljø, natur og folkesundhed. Udover det, så er der jo en vision - et ideologisk endemål, som for mig er, at vores samfund er indrettet på en måde, så det er nemt for os alle og virksomhederne at handle grønt og medfølende i hverdagen:


at det er normalt, at vi lever i et medfølende samfund, hvor vi både tager hensyn til hinanden, de andre dyr og vores fælles jord, luft og vand.

Når nu alt den politik er på plads, hvordan kan vi så kommunikere det på en måde, så andre reagerer positivt på det? Så andre også kan se den gode ide.Der er brug for at køre på to veje på samme tid


Jeg mener, at der er brug for to ting. Den første er, at der brug for at normalisere veganismen.


Veganismen handler om medfølelse (at vi har empati med de andre dyr, og gerne vil hjælpe dem). For at give mening og være konsistent, så nytter det dog ikke, at den medfølelse udelukker andre mennesker. Andre mennesker lider også, undertrykkes, udnyttes og oplever uretfærdighed. Derfor er sagen for mig også intersektionel, hvilket betyder, at fx racisme og sexisme også er vigtigt at være opmærksom på.


Den anden ting er det politiske, hvor der igen er to veje der skal fremhæves - både mærkesager og det politiske fundament.


Det handler ikke bare om at lukke det animalske landbrug (vigtig mærkesag, hvor jeg sammen med vores naturpolitiske ekspert lavede dette udspil), men at vi generelt tager fat om de strukturerer i vores samfund, som i det hele taget gør det muligt, at have en så lidelsesfuld industri, som både udnytter dyr, men også mennesker - og på samme tid gør så stor skade på naturen - og igen de mennesker som lever i nærheden af fabrikkerne.


For mig har det altid været vigtigt at tage fat om roden af problemerne, frem for at se snævert på symptomerne.


For hvis ikke vi tager fat om roden, så tror jeg aldrig vi får stoppet uretfærdigheden - det vil i hvert fald tage meget længere tid - og kræve mange flere ofre.


Naturligvis skal vi have stoppet det animalske landbrug - det er en vigtig mærkesag, og derfor har jeg også skrevet Veganerpartiets landbrugsudspil (sammen med Søren Mark Jensen med råd fra andre forskere/eksperter). Det var det første jeg gik igang med efter det samlede ideprogram, da vi her direkte kan stoppe 200 millioner skæbners lidelser om året.


Dog kan udspillet ikke stå alene, hvis vi reelt ønsker at skabe et samfund, hvor mennesker, dyr (og natur) ikke undertrykkes, udnyttes og diskrimineres.


Lige nu deles politik i to blokke og det skal ikke være en hemmelighed, at jeg hælder til den rød/grønne. Jeg tror dog at politik, fremfor at være defineret af de gamle ideologier, vil have godt af at have et fundament baseret på, at man tager oplyste beslutninger på baggrund af forskning og vigtige overvejelser baseret på medfølelse og fornuft. Etik og videnskab. Det er ud fra det fundament at jeg skrev partiprogrammet.


Lige nu har vi et demokratisk problem i og med at love hastes igennem, og politikerne har slet ikke tid til at få den fornødne indsigt i de beslutninger, der tages. Det mener jeg, er farligt. Vi er nødt til at trække i håndbremsen og overveje, hvad det egentlig er, vi ønsker, og hvor det egentlig er, vi skal hen.


Vi står i nogle gigantiske naturkriser mht. klima og biodiversitet og både dyr og mennesker undertrykkes, diskrimineres og lider.


Veganerpartiets politik handler om, at vi ændrer de strukturer og rammer, som muliggør at disse kriser og undertrykkelsen i det hele taget opstår. Ikke alt er til stede i selve programmet, men fundamentet der er lagt - medfølelse, fornuft og videnskab er redskabet, som jeg mener bør bruges fremadrettet.


Jeg tror Danmark er et perfekt land, hvorfra dette skifte i landets strukturer og rammer kan komme. Vi har allerede et af verdens bedste velfærdssystemer, og det er dette, der skal bygges videre på. Den medfølelse og fornuft som skabte vores velfærdssystem, skal ind i en tid, hvor vi skal gøre op med enhver diskrimination og undertrykkelse og medtage både naturen og de andre dyr i velfærdsrammerne.


For som skrevet i programmet, så har vi et rigtig godt land. Vi har nogle gode rammer allerede. Men uligheden stiger, ligestillingen er faldende. Vi producerer flest dyr pr. indbygger, har den dårligste naturbeskyttelse i hele Europa og racisme og hadforbrydelser lever desværre i bedste velgående. Jeg tror på, at alle disse ting hænger sammen, og at Veganerpartiet er i en position, hvor vi kan skabe den opmærksomhed, som er nødvendig for at det italesættes og rammerne forandres.


Vi er netop enige i - allesammen - at dyr skal behandles ordentligt. Vi er enige i, at vi ikke skal skade andre (og naturen), hvis vi kan undgå det. Det ER vi allerede allesammen enige i. Men rammerne i vores samfund gør, at det er svært for folk og virksomheder at undgå at gøre skade. Vi har et kulturelt pres, som gør det svært for os som flokdyr, at tage andre valg end hvad "normaliterne" dikterer. Derfor skal denne forandring, som haster, komme ovenfra.


Jeg ser derfor på baggrund af alt ovenstående:


  • at vi skal have kampagner, som normaliserer veganismen og det at have medfølelse, og ikke ser selve den ideologi, som er det bedste for dyrene (og klimaet), som en hindring for netop at tale for dyrene. Det kan gøres på en smart, professionel og gennemtænkt måde.


  • at vi skal tale ind i og ændre de samfundsstrukturer og politiske fundamenter, som fremadrettet skal gøre det nemt for alle os borgere at tage medfølende og grønne valg i vores hverdag og i virksomhederne - små som store. Vi borgere vil faktisk gerne, og derfor skal vi gøre det nemt og normalt for os.


  • at køre skarpt på mærkesager som fx landbruget og de underpunkter, som er beskrevet i landbrugsudspillet. Det skal være helt klart for alle, hvad det egentlig konkret er, vi mener og vil som det allerførste, og hvordan det vil påvirke folk - ikke mindst landmændene og andre der bor på landet.


Jeg håber at den politiske ordfører, som vælges d. 1 august kan se de brede muligheder, som vi kan realisere med vores parti.