Der er ikke nogen veganerlov

Jeg hører ofte folk tro, at der er rigide regler, som man lægger under for, når man lever vegansk. Det passer dog ikke. Når man først kan se, at det ikke giver mening, at støtte skaden af andre, når det så nemt kan undgås, så vælger man at lade være. Dermed er konsekvensen, at man lever vegansk.


Veganisme er en ideologi/isme. Præcis ligesom fx liberalisme, humanisme eller andre ideologier. Alle ideologier har en definition, som er fastsat af grundlæggeren af denne. Naturligvis kan de ændres, men så får de som regel også et nyt 'navn', som fx neo-liberalisme.

Veganisme omhandler, at man så vidt praktisk muligt ikke udnytter dyr på nogen måde. Det kan være til beklædning, underholdning, føde, makeup osv. Er det ikke praktisk muligt grundet overlevelse, som fx pga. medicin eller vacciner i dag, der er testet på dyr, så er dette undtaget. Så hvis man er kronisk syg, så skal man naturligvis tage sin medicin, ligesom man gerne må forsvare sig selv og sin krop, hvis man bliver angrebet af et rovdyr, parasitter eller et andet menneske.

Man vælger at leve vegansk fordi, at man ikke mener, at dyrene er til FOR os, men MED os her på jorden. Man mener, at vi ikke har ret til at tage dem, avle dem, dræbe dem, indespærre dem osv., når nu man nemt kan vælge at lade være. I stedet skal de have lov til at leve deres naturlige liv på egne præmisser. Ikke mindst i dag, da industri og avl er blevet så ekstremt, som det er.

Fx, når fårene gror langt mere uld end de ville gøre naturligt og derfor ikke kan undvære en klipning eller når koens yver er 5x så stort end naturligt og derfor gør koen gangbesværet eller når grisene vokser ekstremt hurtigt med et ekstra sæt ribben osv. Alt sammen avl, som er til gene for dyrenes trivsel.

Derfor ønsker veganere, at vi stopper med at forbruge og udnytte dyrene og finder tilbage til en naturlig balance, som økosystemerne også er i harmoni med.


------


I Veganerpartiet er vi klar over, at ikke hele Danmark bliver vegansk, bare fordi vi er her. Vi taler ikke om at forbyde kød eller kødspisning. De Liberale er også godt klar over, at Danmark ikke bliver en minimalstat, fordi de er her. Dog ved vi, at ingen borgere reelt ønsker at skade dyrene og naturen. Derfor bør vi lytte til forskerne i klima, miljø og biodiversitet og som konsekvens stoppe fabriksproduktionen af dyr, da det både skader dyrenes daglige trivsel, men i høj grad også er skyld i biodiversitetskrisen og klimakrisen.


-------


Tak for at læse - husk at dele det med andre!

Skriv dig op til bloggen foroven, så du kan kommentere herunder, være med i debatten og få besked, hver gang et nyt indlæg udgives.

Vi har alle brug for lidt hjælp og du kan hjælpe mig på:

Patreon.com/lisel

Følg mit arbejde på:

Instagram.com/lisel_vp

Twitter.com/lisel_vp

Facebook.com/liselvp