De store løgne om Danmarks forhold til dyr

I Danmark har vi god dyrevelfærd, og passer rigtig godt på vores dyr i landbruget. Vi har en dyrevelfærdslov, og vi går naturligvis ud fra, at denne overholdes ude i landbruget, og selvom vi da godt ved, at der altid vil være få rådne kar, så regner vi med, at vi kan dræbe og spise dyr med god samvittighed.


Da jeg fandt ud af, at ovenstående var løgn, fik jeg et chok, og var nødt til at grave dybt ned i området. Jeg var nødt til at undersøge lovgivningen og hvilke tanker vi egentlig gjorde os om landbrug, dyr og kød i Danmark. Jeg kunne ikke forstå, at vi kunne lyve på den måde. Hvordan kunne det gå til? Hvordan kunne vi i Danmark, som ellers er fremme i skoene med rettigheder og velfærd, acceptere, at millionvis af dyr lider på daglig basis i vores land?


Synes vi virkelig - sådan kollektivt som land - at det bare er helt i orden?


Den første løgn og alt det jeg fandt

For 8-10 år siden tænkte jeg, når jeg så videoer fra landbrug i udlandet, at sådan behandler vi heldigvis ikke vores dyr i Danmark. I Danmark er vi ligesom bedre end alle andre, og branchen siger jo selv, at vi har verdens bedste dyrevelfærd, og vi ser skiftende ministre for landbrug og dyrevelfærd bakke op om dyrelandbruget og i høj grad beskytte det.


Men pludselig gik det op for mig, at vi avler, indespærrer og dræber over 200 millioner dyr om året i Danmark alene. Det er ekstremt mange dyr - og langt flere end jeg kunne forestille mig. Alle disse dyr lever i betonhaller og kun 2-3% kommer udenfor. Det er simpelthen umuligt at sikre god dyrevelfærd for så mange millioner dyr stimlet sammen i betonhaller. Man kan aldrig se til hver enkelt dyr, da de forsvinder i mængden (derfor siger lovgivningen da også, at man bare skal tjekke på flokniveau og ikke hvert enkelt dyr), og Fødevarestyrelsen kan da aldrig nogensinde holde reel kontrol med så mange dyr/flokke og besætninger - reelt er risikoen for at få besøg af Fødevarestyrelsens kontrolenhed også forsvindende lille. I denne kontrolrapport kan du læse om dyrlæger, der overtræder regler og om, hvilke andre resultater man har fundet i forskellige kontrolbesøg.


Det viser sig også, i en undersøgelse om grises velfærd i landbruget, at vi i Danmark ligger i bund, når vi sammenligner os med England, Holland, Tyskland og Sverige. Dyrlæge Astrid Hansen, som har erfaring fra Fødevarestyrelsens kontrolenhed, har skrevet flere artikler om det uacceptable i dyrenes forhold og de sygdomme, der udvikles under de forhold.


Det var hårdt at finde ud af, at det man troede, man kunne være stolt af og tryg ved, viste sig at være noget, som man naturligvis tager stærk afstand fra, og ikke har lyst til at bidrage til.


Alle billeder er fra dansk landbrug og viser helt normale daglige forhold. 28.000 pattegrise dør hver dag i dansk landbrug.


Dyrene lever generelt i lugten af deres egen afføring, og ser grisene beskidte ud, så er det lort, man ser, da der hverken er jord, mudder eller andre naturlige ting i betonbygningerne, der er bygget til kunne holde så mange dyr som muligt på så nem en måde som muligt for landmanden.


Dyrevelfærden i landbruget er altid holdt op imod, hvad der kan tjenes på dyrene i sidste ende. Derfor er det reelt ikke dyrenes interesser, der tages højde for. Det havde jeg aldrig reelt tænkt over, da det for mig var indlysende, at dyrenes velfærd skulle komme i første række, før det kunne retfærdiggøres at holde dem i et landbrug og dræbe dem - hvilket jeg troede var nødvendigt, fordi jeg troede vi havde brug for kød.


Jeg tog selv ud og kikkede på landbruget. Kikkede ind af vinduer, lugtede, så døde dyr i overfyldte skraldespande og så fikserede søer, der ikke kunne rejse sig op efter flere forgæves forsøg på det. Jeg så malkekøer med stereotype, stressende bevægelser. Mit hjerte var knust. Det var den første løgn.


Den anden løgn og hvad jeg mere indså

I Danmark har vi en lov, som varetager dyrenes rettigheder, og beskytter dem mod smerte og lidelse påført af mennesker, og som straffer dem, der overtræder loven. Det var jeg da overbevist om i hvert fald. Det viste sig i stedet, at vi ikke helt rigtigt har sådan en rigtig lov, og den vi har, beskytter langt fra alle dyr i vores varetægt.


Fordi vi anser dyrene for at være ejendom, som fx en bil, der skal passes, så har dyrene reelt ikke nogen rettigheder, som beskytter dem tilstrækkeligt mod misrøgt, udnyttelse, indespærring og drab.


Jeg kan i princippet gøre lige, hvad der passer mig, når det kommer til min kanin. Dens liv er ikke noget værd i loven. Der står tusindvis af kaniner i små bure uden nogen særlig kontakt til hverken mennesker eller andre kaniner, og hvis ejeren beslutter sig for at dræbe og spise den, så står det vedkommende frit for. Dyr købes og sælges i butikker og på "brugt"-sider mm. uden nogen reel kontrol eller tanke på, hvordan det opleves for dyrene at sidde i disse bure hele dagen - måske med 1 times "udgang" i menneskehænder om dagen.


Det er jo ikke at være beskyttet af loven. Snarere tværtimod.


 

Alle dyr både føler og tænker, siger forskning.

 

Læser man lovens første 3 paragraffer, så kan man undre sig over, at der er så mange dyr i Danmark, der lider.Det er meget få dyr, der har fået fastsat specifikke regler for, hvornår de første paragraffer er overholdt - altså, hvilke forhold der skal til, for at dyret trives bedst muligt. Fx ved man, at kaniner stresses, bliver deprimerede og sindssyge af at sidde alene i bur, men det må man godt alligevel -der er i hvert fald ingen, der rejser sager mod folk, som gør det, og butikkerne sælger selvsamme bure sammen med kaninerne, og flere rådgiver om forkert foder oveni.


Nu er kaniner bare brugt som et eksempel, men de samme problematikker gør sig gældende for alle de andre dyr også. Og vi blander os som regel ikke i, hvordan folk behandler deres dyr, fordi dyrene netop er deres - det er deres ejendom, og den må vi ikke bare tage eller blande os i, og vi er bange for at blive kaldt hysteriske eller evt. blive uvenner. Der er ikke noget værre end at blive beskyldt for dyremishandling, men er vi ikke snart nødt til at begynde at kalde det, hvad det er?


Når man har normaliseret, hvordan vi behandler dyr, så er det rigtig svært at begynde at lave det om og påpege, at det der ellers er anset som normalt, faktisk er forkert og burde forbydes.


De specifikke regler lovliggør dyremishandling

Når man læser de forskellige bekendtgørelser, som nærmere bestemmer, hvordan man må holde grise fx, så finder man ud af, at vi faktisk lovliggør daglige overtrædelser af de første paragraffer i Dyrevelfærdsloven.


Et eksempel vedr. pattegrise er, at de i naturen fravænnes deres mor og hendes patter mellem 10 og 12 uger efter fødslen. Det svarer nogenlunde til den tid kattekillinger og hundehvalpe også kan flytte fra deres mor. Men i industrien tager man ikke det behov alvorligt. Vi ved, at det er forkert at fjerne hundehvalpe og kattekillinger før tid, men i konventionelle svinelandbrug må man fravænne allerede ved 3. uge. I bekendtgørelsen står der:


§ 33. Pattegrise må ikke vænnes fra soen, før de er mindst 28 dage gamle, medmindre det ellers ville gå ud over moderdyrets eller pattegrisenes velfærd eller sundhed.

Stk. 2. Pattegrise kan dog fravænnes indtil 7 dage tidligere, hvis de flyttes til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe, og som er adskilte fra stalde, hvor der holdes søer, for at minimere overførelsen af sygdomme til pattegrisene.


Den ekstra hygiejne handler om, at pattegrisenes immunforsvar slet ikke er færdigudviklet, og derfor er de små grise ekstra sårbare - de har behov for deres mor og hendes mælk.

Men der står intet om pattegrisenes behov for deres mor eller soens behov for at udleve sine moderinstinkter efter fødslen. Man må også slibe pattegrisenes hjørnetænder, klippe deres haler og kastrere dem - alt sammen inde for de første dage af deres liv, ligesom de ikke har krav på mere end 0,65 kvm. at bevæge sig på, når de vejer 100 kg. På samme vis fjernes kalve fra deres mødre inden for 24 timer, selvom de i naturen ville gå med deres mødre og die i op til 9 måneder og ofte, i naturen, danner livslange bånd. Jeg vil påstå, at det at fjerne pattedyrs unger rutinemæssigt fra deres mødre er en overtrædelse af både § 1, 2 og 3 i Dyrevelfærdsloven - hvordan kan ministeren lave bekendtgørelser, som direkte overtræder disse vigtige første paragraffer?


§4, som omhandler seksuel omgang med dyr er interessant. Det er ulovligt - med mindre - at formålet drejer sig om avl og reproduktion, for så må du gerne - og dette foregår hver dag med tusindvis af dyr i landbruget. På Svineproduktion.dk kan du lære, hvordan du holder korrekt på ornens penis, men du kan også lære, hvordan du trykker/stimulerer soen korrekt, og tjekker for brunst. I en produktion skal alting foregå på en måde, så man sikres fortsat produktion i den ønskede skala - og det er dyrs kroppe man producerer. I Danmark har vi også tyresædsfabrikker, hvor man rutinemæssigt samler sæd fra tyrens penis ved at sørge for, at han er opstemt og får ejakuleret, så sæden kan samles sammen - det er jo en sædfabrik. På samme vis, så insemineres køerne også rutinemæssigt (en gang om året til en 9-måneders graviditet), så den store mælkeproduktion holdes i gang.Når loven overtrædes

Engang imellem er der en dyrlæge, som anmelder landmænd for overtrædelser. Her er der et par eksempler på, hvordan det kan gå.


En landmand får en bøde på 40.000 kr. for dyremishandling af flere dyr, hvilket TV Midtvest kalder for "en stor bøde". På samme tid så er der fri mulighed for, at manden kan fortsætte med at have dyr, selvom et par af havde dyrene fysiske lidelser og andre ikke havde ordentlige forhold at leve i.

https://www.tvmidtvest.dk/morso/landmand-far-stor-bode-overtradte-dyrevaernsloven


En landmand har før overtrådt Dyreværnsloven, men fortsatte alligevel dyremishandlingen. Denne gang må han ikke have med dyr at gøre i 2 år. Men hvorfor er der ingen fængsel for mishandlingen, og hvorfor må han overhovedet vende tilbage til et arbejde, hvor han flere gange har bevist, at han ikke kan overholde loven?

https://politi.dk/nordjyllands-politi/nyhedsliste/160321pmretssag/2021/03/16


Her har vi en meget grov sag, hvor dommen lød, at anklagede ikke må have med dyr at gøre i 5 år. Hvorfor er der ingen fængsel, og hvorfor må manden stadig arbejde med dyr, når han med alt tydelighed har bevist, at han ingen empati eller omsorg ejer overfor dyrene?

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/dybt-tragisk-sag-landmand-doemt-grov-vanroegt-af-grise-gennem-flere-aar


Politikommissær Jørn Kresten Nielsen oplyser, at der i sagen bliver tale om en bødestraf og ikke en rettighedsfrakendelse til landmanden:


"Det er altid alvorligt med overtrædelser af dyreværnsloven. Men vi oplever en del sager, som er betydeligt værre end den her sag," siger politikommissær Jørn Kresten Nielsen.


Nu burde politikommissæren ikke sammenligne sager på den måde. Hvis denne ene sag er slem nok, så skal man sørge for, at den kriminelle ikke kan gentage sine gerninger mod andre dyr. Der er tale om grove overtrædelser i denne sag, og det står klart, at landmanden ikke bør kunne fortsætte med at arbejde med dyr.

https://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiskeri/article10612472.ece


"Grisen klemmer sig længere og længere ind i foldens hjørne. Imens forsøger en dyrlæge at få den til at rejse sig op, og grisen hyler, da det endelig lykkes den at komme på benene."


"Trods adskillige påbud og advarsler undlod landmanden gennem et år at give sine dyr tilstrækkelig pasning og pleje.


Blandt andet havde grisene ikke konstant adgang til vand, som ellers er et krav. Imens haltede nogle af dem rundt, uden at de blev tilset af en dyrlæge. Og én gris levede med et hævet og trykket skulderparti.


Samtidig var besætningen af kvæg magre, fordi de ikke fik nok at spise. Og en ældre hunkat var i en årrække gået rundt med et punkteret og forrådnet øje og hudbetændelse i ryggen. Sidstnævnte vurderede retten til at være mishandling."


I denne sag fik vedkommende kun 3 måneders fængsel og om 5 år kan han starte forfra: https://fagbladet3f.dk/artikel/landmand-idoemmes-faengsel-langvarig-vanroegt-af-dyrDet er også værd at bemærke, at de så katten som "mishandling", men ikke de andre dyr som mishandlede. Et tydeligt billede af hvordan vi anser, at nogen dyr er mere berettiget til omsorg og beskyttelse end andre, på trods af at der fra et objektivt perspektiv, ikke er nogen forskel.

Kvægavler blev ved Retten i Svendborg idømt bøden på 40.000 kroner for overtrædelse af dyreværnsloven. Hereford-kvæget fik ikke nok at spise, og havde ikke mulighed for kunne gå i læ for vejr og vind. Dengang måtte en underernæret ko aflives på stedet, og dyrlæger fra Fødevareregionen gav besked om, at fire andre straks skulle sættes på stald eller aflives.


Ejeren fik bare en bøde på 40.000 kr. for denne dyremishandling: https://www.tv2fyn.dk/langeland/stor-bode-til-landmand-pa-langeland


De store løgne

Hvor mange af de 200 millioner avlede dyr om året, tror du, oplever, at vi fremmer respekt for dem i følge §1?


Hvor mange af de 200 millioner avlede dyr om året, tror du, oplever, at vi behandler dem forsvarligt og beskytter dem mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, som beskrevet i §2?


Hvor mange af de 200 millioner avlede dyr om året, tror du, oplever, at vi behandler dem omsorgsfuldt, og tager hensyn til deres fysiologiske og adfærdsmæssige behov, som beskrevet i §2??


Alle de forestillinger jeg startede med at have om, hvordan vi i Danmark havde verdens bedste dyrevelfærd og sørgede for dyrenes juridiske rettigheder i et samfund, hvor de indgår i vores liv hele tiden, de smuldrede fuldstændig i min research.


Dyrene er en kæmpe del af vores hverdag og liv, selvom de ikke har bedt om det - og selvom det ikke er nødvendigt for os.

Selvom vi ikke selv har dyr i hjemmet eller ikke kender nogen dyr, så er de der alligevel. I vores måltider - morgenmad, frokost, aftensmad, snacks og drikkevarer - i vores beklædning, i vores medicin, i vores shampoo, make-up, barberskum, maling, lim, på film, i quiz-shows, i Cirkus, Zoo's osv. osv. Og enhver kan købe et kæledyr, hvor ingen tjekker, hvad det er for et hjem og forhold, som dette dyr skal leve i.


Dyrene har ikke noget valg. De tvinges, lokkes eller manipuleres på anden vis. Jeg siger ikke, at det hele nødvendigvis er skidt, men bør vi ikke være bedre til at se det fra deres perspektiv, være vores ansvar og moral bevidst og reelt overholde lovens første paragraffer uden at tænke profit og egne interesser ind i ligningen?


Vi kunne i hvert fald starte med at holde op med at lyve for os selv og hinanden. Situationen for dyrene er uholdbar, og problemet forsvinder ikke bare fordi, vi vender ryggen til det, og fortsætter som normalt.