top of page

Darwin mente: "survival of the kindest"

Hvad mente Darwin egentlig, og er det virkelig ham, der sagde: "survival of the fittest"?


meditation, mindfulness, Lisel Vad Olsson, darwin, medfølelse, plantemad, vegansk, veganisme, klima

Vi har ofte hørt, at hvis man vil have succes i livet, skal man abonnere på ideen om survival of the fittest. Vi har lært, at det er sådan dyrene klarer sig i naturen, og det er sådan, vi selv kommer frem i livet, og får succes. Vi skal først og fremmest sørge for os selv, og hvis andre ikke kan følge med, eller er for svage, så er det deres eget problem, og noget de selv må arbejde med.


Det er den indstilling, som fylder ret meget i debatterne, men også i karrieren. Vi sparker hinanden ned - i stedet for at løfte hinanden op. Vi tror, at vi er nødt til det - fordi - survival of the fittest.


Vi har ideen om survival of the fittest fra Charles Darwin, men rent faktisk så er det slet ikke den stærke mod den svage, som Charles Darwin skriver om, og det er slet ikke det, han mener.


I Darwins bog, “The Descent of Man”, viser hans forskning, at survival of the kindest bedre forklarer hvilke arter, som kravler op af evolutionsstigen mest effektivt.


Ifølge biologer fra Darwin til E. O. Wilson har samarbejde været vigtigere end konkurrence i menneskehedens evolutionære succes. Medfølelse er årsagen til både menneskehedens overlevelse og dens evne til fortsat at trives som art.


Charles Darwin opfandt ikke udtrykket survival of the fittest (udtrykket blev opfundet af Herbert Spencer), men Darwin argumenterede imod det. I "On the Origin of Species," skrev han:


"Det virker næppe sandsynligt at antallet af mænd, der er begavet med sådanne dyder (som tapperhed og sympati) ... kunne øges gennem naturlig udvælgelse, det vil sige ved overlevelsen af den stærkeste."


meditation, mindfulness, Lisel Vad Olsson, darwin, medfølelse, plantemad, vegansk, veganisme, klima

Darwin var meget klar over svagheden ved survival-of-the-fittest-argumentet og styrken af hans "sympatihypotese", da han skrev:


"De samfund, som omfattede det største antal af de mest sympatiske medlemmer, ville blomstre bedst.


Hvad Darwin kaldte "sympati", vil i dag blive betegnet som empati, altruisme eller medfølelse i følge Paul Ekmans.


Darwin går så langt i sit 'medfølelsesargument', at han binder succesen med menneskelig evolution (og endda også "lavere dyr") til udviklingen af medfølelse. Han skriver, at efterhånden som den menneskelige race udviklede sig fra små stammer til store civilisationer, udvidedes bekymringen for andres velbefindende sig til, ikke kun at omfatte fremmede, som vi ser det med velfærdsstaten og menneskerettigheder, men "alle levende væsener."


meditation, mindfulness, Lisel Vad Olsson, darwin, medfølelse, plantemad, vegansk, veganisme, klima

Han kalder endda medfølelse for "det næsten altid tilstedeværende instinkt", når et menneske er vidne til en andens lidelse. Darwin mente med andre ord, at medfølelse var et naturligt instinkt, som vi alle deler. Bumper-sticker måden at undervise og mærke Darwins ideer som udelukkende fokuseret på survival of the fittest er ikke kun vildledende; det misser fuldstændig hans teori om, at menneskehedens succes afhænger af dens niveau af medfølelse.


Andre forskere bakker op

Siden Darwins feltarbejde og udgivelser har forskere fra forskellige felter støttet hans perspektiv. Biolog og teoretiker Edward O. Wilson, som er kendt for sine undersøgelser af myrer og bier, der har givet indsigt i menneskets eksistens, har vist, at vores udvikling fra stammesamfund til et globalt samfund i stigende grad favoriserer medfølelse og samarbejdsvillighed frem for den ufølsomme og konkurrencedygtige tilgang til menneskelig interaktion.


Wilson kalder vores "egoistiske aktivitet" i vores relationer "den palæolitiske forbandelse", der hæmmer succes på alle niveauer, hvor grupper af mennesker interagerer. Selvom egoisme kan have været en fordel under den palæolitiske æra, hvor homo sapiens levede mere uafhængigt af hinanden, hævder Wilson, at den er "medfødt dysfunktionel" i vores stærkt indbyrdes forbundne samfund og verden.


Beviset for det ses tydeligt i det faktum, at profit for de få ikke kun ødelægger levegrundlaget for de mange - men også for de få selv. Forskningen i filmen “Eating our way to extinction” viser dette med alt tydelighed.


Videoen her er et klip fra nævnte film:En af hovedårsagerne til, at medfølelse hjælper folk med at få succes, kaldes "gruppeudvælgelse" i videnskab eller "teamwork" i sport og forretning. David Sloan Wilson og Edward O. Wilson (ingen relation) har for nylig uddybet Darwins argument og udtalt, at:


"Vores evne til at fungere som holdspillere i koordinerede grupper gjorde det muligt for vores art at opnå verdensomspændende dominans, og erstattede andre typer hominider og en række andre arter undervejs.


Forskerne siger ikke, at selviskhed, hensynsløshed og ondskab ikke spiller nogen rolle i evolution eller virkelighed; i stedet hævder de, at medfølelse, altruisme, generøsitet og samarbejde spiller større roller.


meditation, mindfulness, Lisel Vad Olsson, darwin, medfølelse, plantemad, vegansk, veganisme, klima

Hvis vi overfører deres logik på sportshold, lokalsamfund og nationer, hævder både Darwin og Wilsons, at grupper bestående af selvinteresserede mennesker vil fejle mere, end de lykkes. I modsætning hertil vil grupper, der hovedsageligt består af "survival of the kindest", medfølende mennesker, lykkes mere, end de fejler.


Hvorfor? Medlemmerne af den egoistiske gruppe ser kun efter sig selv, og hvis andre i deres gruppe falder, ser de det som en styrkelse af deres egen individuelle overlevelse: En konkurrent mindre at bekymre sig om. Over tid, som Darwin bemærkede, falder deres medlemstal i forhold til den medfølende gruppe. Som E. O. Wilson skriver i "The Meaning of Human Existence":


"Inden for gruppen slår egoistiske individer altruistiske individer, men grupper af altruister slår grupper af egoistiske individer."


Egoistiske mennesker kan vinde et par runder eller sæt i livets spil, men de vinder sjældent hele kampen eller spillet; det er de medfølende mennesker, der vinder - eller alle der taber, som vi ser det med den sjette masseudryddelse og klimakrisen.