Vi skal ændre vores forhold til dyr, for at redde os selv

Vi skal i gang med en meget vigtig samtale. En samtale, som er forsøgt startet rigtig mange gange gennem vores historie. Faktisk helt tilbage fra Pythagoras, til Bentham og videre op til i dag.


Måske er samtalen startet et forkert sted. I de forkerte og måske lukkede kredse? Den har i hvert fald endnu ikke ramt den daglige offentlige samtale i stil med MeToo - og det fortjener den.


Det handler om, at vi er nødt til at ændre vores forhold til dyr, for at redde os selv. Det lyder nok antropocentrisk i nogens ører og det er vinklen også - den er dog reel. Naturligvis skal vi også ændre vores forhold til dyr for dyrenes egen skyld, det er bare ikke den vinkel, som dette indlæg hovedsageligt fokuserer på, hvilket jeg kommer til om nogen afsnit.


Hvad mener jeg med, at vi er nødt til at ændre vores forhold til dyr for at redde os selv?


Hvad er vores forhold til dyr?

Vores forhold til dyr er mildest talt kompliceret. Vi elsker dem, menneskeliggør dem, går amok når vi ser dyremishandling på nettet, betaler flere tusind kroner for dem, forsikrer dem, vi græder over dem, ønsker os dem, kæler for dem, fascineres af dem, tæsker dem, jager dem, laver forsøg på dem, avler dem til ukendelighed, masturberer dem, fastholder dem, indespærrer dem, nægter dem naturlig adfærd, dræber dem på samlebånd, og når man endelig tror, at nu kan det ikke blive værre, så finder man ud af, at det kunne blive langt værre.


Det er mildest talt selvmodsigende og kompliceret. Hvis dyrene tilsammen var en person, og os mennesker tilsammen var en person, så ville vi hurtigt kunne se, at det forhold imellem var dybt problematisk på flere planer, og en parterapeut eller ti var blevet tilkaldt.


Alle er imod dyremishandling

Du finder ikke en eneste borger på gaden, som går ind for dyremishandling. Alle er imod det (siger de) - heldigvis. Alle ønsker oprigtigt, at dyr skal have det godt. I Danmark er vi jo heldigvis opdraget med, at vi skal behandle dyr ordentligt, og dyrevelfærd er noget vi går op i. Jeg er godt klar over, at der er brodne kar imellem, men når man konfronterer folk på gaden, så er det den samlede opfattelse, at dyrevelfærd er vigtigt, og at vi er gode til det i Danmark.


Derfor har vi også skrevet dyrene ind i lovgivningen, så vi kan sikre deres rettigheder, og anerkender dem som levende og følende væsener. Jeg tror ikke, at der er nogen, som er imod at sikre dyr nogen rettigheder, når nu de er så tæt en del af os menneskers liv og færden - og når nu vi ved, at de er følende og bevidste væsener.Hvorfor skal vi ændre vores forhold til dem?

Vi skal blandt andet ændre vores forhold til dyr for at redde os selv, men også fordi at der er et eksistentielt problem for hver enkelt af os, når vi i så høj grad er i konflikt med os selv - på den ene side elsker vi dyr og tildeler dem rettigheder, men på den anden side, så lader vi dem gennemgå fuldstændig unødvendige uhyrligheder på daglig basis. Vi ikke kun støtter produktionen af dem - både med åbne og lukkede øjne, men vi ser også passivt til at andre gør det, selvom vi ved, at det der foregår, ikke er okay.


Vi skal ændre vores forhold til dem, så vi ikke ser passivt til, at dyr indespærres i tusindvis i betonhaller og gennemgår diverse overgreb i løbet af deres liv.


Redde os selv fra hvad?

Jeg vil gerne gøre helt klart her, at det følgende ikke handler om "min mening, holdning eller tolkning' af noget. Kender du udtrykket: "Don't shoot the messenger"? Har du et problem med følgende påstande, så gør dig selv den tjeneste at sætte dig ind i de kilder, som jeg vedlægger. Lad gerne være med at tage en blog for gode varer, når det kommer til forskning og videnskab, men lad være med at afvise påstande med det samme, når der er solide kilder at fakta-tjekke. Det her er altså en videregivelse af konklusioner fra forskning og ikke noget 'jeg bare påstår'.


Vores forhold til dyr er roden til, at vi står midt i den sjette masseudryddelse, fordi vi som mennesker forbruger dyr, og fjerner deres naturområder. Det gør denne store gennemgående rapport helt klart. Det betyder, at vi bogstavelig talt er skyld i at hele økosystemer, som livet er afhængigt af, udryddes med rekordfart:

https://www.pnas.org/content/117/24/13596


Det faktum burde vække os alle op til at genoverveje, hvordan vi selv spiller ind som forbrugere i den udvikling (eller nærmere afvikling af natur, dyr og hele økosystemer). Industrien fortæller os altid, at den bare producerer, hvad vi som forbrugere ønsker, og derfor har vi alle et medansvar for at sende de rigtige signaler til industrien. Det betyder, at vi skal stoppe med at støtte dem gennem vores forbrugsvaner.


FN's biologer er enige med ovenstående rapport, og fremhæver at den største årsag er produktion af dyr:


"IPBES-panelet har rangordnet de negative påvirkninger af den globale biodiversitet efter deres effekter med ændringer i brugen af landjorden og havområder som den største trussel. I dag er over en tredjedel af klodens landareal inddraget til dyrkning af afgrøder eller produktion af kvæg og lignende på bekostning af skove, vådområder og græsstepper."

https://www.information.dk/udland/2019/05/foerst-fns-klimaforskere-fns-biologer-omstillinger-uden-fortilfaelde-noedvendige-dele-samfundet


Det er altså slået fast, at vores forbrug af dyr er den største årsag til den sjette masseudryddelse.


IPCC fremhæver ligeså i forbindelse med klima, at en plantebaseret kost er et vigtigt skridt at tage. Netop fordi at skov og natur er nødvendigt for at lagre CO2. Rapporten er i artiklen her, som nemmere beskriver indholdet.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02409-7


Hvorfor en plantebaseret kost?

Fordi, at dyrene spiser langt flere kalorier og proteiner end de leverer i sidste ende og derfor bruges der langt mere jord for at producere dyr, end hvis man producerede direkte til mennesker.

I Danmark bruger vi 80% af vores landbrugsareal på at dyrke foder til nogen af de 200 millioner dyr vi producerer om året. Udover det, så er vi det mest opdyrkede land i verden, og Danmark har bundrekorden i hele EU, når det kommer til natur, biodiversitet og naturbeskyttelse.


Rapport om Danmark:

Sådan Ligger Landet 2017: https://www.dn.dk/om-os/publikationer/sadan-ligger-landet/


Rapport om EU:

Download og søg på "Denmark", så du kommer direkte til information og data om Danmark.

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020Den natur der er mærket af på kortet er inkl. golfbaner og andre områder, som ikke reelt er natur. Ifølge eksperter, så kan den reelle natur i Danmark være tæt på 0:

https://www.tjekdet.dk/faktatjek/danmark-kalder-golfbaner-og-ploejemarker-beskyttet-naturDer er mere

Vi er pr. indbygger det mest kødproducerende land i verden. Vi kommer ikke udenom, at det har enorme konsekvenser for vores egen natur, klimaregnskab, miljø og biodiversitet.


30% af vores nationale klimaregnskab kan tilskrives vores produktion af dyr (hvis ikke mere).


Foderimporten i sig selv, svarer til 1,8 millioner biler. Vi har været med til at fælde tropisk skov på et område større end Sjælland, for at kunne dyrke foder til landbrugsdyrene.

https://ing.dk/artikel/dansk-importfoder-udleder-lige-saa-meget-co2-som-18-millioner-biler-165881


Den produktion af foder har dog langt flere konsekvenser end fældningen af skoven og udryddelsen af den enorme naturrigdom. Det viser sig, at mennesker i området lider enormt under sojaproduktionen:

https://danwatch.dk/undersoegelse/sojaens-syge-slagside/


Knap 90 procent af udledningerne fra dansk landbrug kan henføres til produktion af animalske slutprodukter fra kvæg og svin

https://klimaraadet.dk/da/analyser/effektive-veje-til-drivhusgasreduktion-i-landbruget


Fra Energistyrelsen, hvor tallene kan tjekkes efter:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf20_final.pdfInternationalt:

Udover IPCC og IPBES foroven, så er der nogle vigtige rapporter her.


En stor rapport udgivet i Science lægger stor vægt på vores forbrug af animalske fødevarer. Rapporten forklares i dette link:

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth


Fra rapporten står der:

I dag, og sandsynligvis i fremtiden, kan kostændringer levere miljømæssige fordele i en skala, som producenterne ikke selv kan opnå.

At skifte fra nuværende diæter til en diæt, der udelukker animalske produkter har et transformativt potentiale, hvilket reducerer fødevarens arealanvendelse med 3,1 (2,8 til 3,3) milliarder ha (en reduktion på 76%), herunder en reduktion på agerjord på 19%; fødevarers drivhusgasemissioner med 6,6 (5,5 til 7,4) milliarder ton CO2 ekvivalenter (en reduktion på 49%); forsuring med 50% (45 til 54%); eutrofiering (udpining af jord) med 49% (37 til 56%).

Tallene er baseret på produktion af nye vegetabilske proteiner… Ud over reduktionen i fødevarernes årlige drivhusgasemissioner kunne det land, der ikke længere kræves til fødevareproduktion, fjerne ~ 8,1 mia. ton CO2 fra atmosfæren hvert år i løbet af 100 år, når naturlig vegetation genindføres og jordkulstof akkumuleres.

https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987


Det er ret betydelige tal.


Et kæmpe studie udgivet i Nature konkluderer, at indtaget af kød bør begrænses med 90% i vestlige lande og at vi er nødt til at ændre den måde vi dyrker jorden på.

Huge reductions in meat-eating are essential to avoid dangerous climate change, according to the most comprehensive analysis yet of the food system’s impact on the environment. In western countries, beef consumption needs to fall by 90% and be replaced by five times more beans and pulses.

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/10/huge-reduction-in-meat-eating-essential-to-avoid-climate-breakdown


Studiet:

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0594-0.epdfSå er der The Lancet-rapporten. Nogle kender måske EAT Lancet, som fokuserer på kostråd til en sund og klimavenlig kost. Inden den kom, var der en rapport, som generelt så på klima og bæredygtighed i forbindelse med kød:


“Kødproduktion påvirker ikke bare økosystemet ved produktion af gasser – undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved produktionssystemets direkte virkning på den globale anvendelse af ferskvand, ændring i arealanvendelse og forsuring af havet. En nylig artikel i Science hævder, at selv kødet med lavest påvirkning forårsager “meget mere” miljøpåvirkning end de mindst bæredygtige former for plante- og grøntsagsproduktion. Med en voksende verdensbefolkning er det nu kritisk, at vi ændrer vores kost.”

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32971-4/fulltext


I 2018 skrev FN en artikel med dette citat:


”Baseret på alt det vi har lært, er der ingen tvivl om, at brugen af dyr som fødevareproduktionsteknologi snart vil være forældet. At fremstille kød direkte fra planter er ikke kun langt mindre ødelæggende for miljøet, men det vil gøre det muligt for kød, at være mere lækker, sund, mangfoldig og overkommelig. Skab verdens bedste kød, lad forbrugervalg drive forandringen også vil brugen af dyr, som fødevareteknologi snart blive fortid.”

"https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/tackling-worlds-most-urgent-problem-meatStudie på studie konkluderer det samme

Der er ikke en vegansk sammensværgelse eller konspiration af nogen art. Der er forskning, hvor en tydelig konsensus ses. Ved siden af er der en etisk snak om, hvad vi kan byde dyrene generelt.


Det er tydeligt, at ved at lade dyrene være i fred - ændre vores forhold til dem - så kan vi gøre en nødvendig og ambitiøs kæmpe forskel for os selv, hvor vi sikrer de økosystemer, som vi er dybt afhængige af, og hvor vi sikrer fremtidens gode fødevareforsyning i sunde landbrugssystemer.


Der er masser af nye gode metoder, som vi kan gøre brug af, hvor jorden både næres og giver gode fødevarer uden brug af gift.


Jeg vil varmt anbefale Kiss The Ground på Netflix.


Dokumentarfilmen The Need to Grow, save the soil - save the earth er min absolut favoritfilm.


Filmen gennemgår hvordan vi kan begynde at gro mad via forskellige metoder, som gavner jord, biodiversitet, klima og sundhed. Den er ret amerikaniseret, men forskningen og teknologien er værd at se nærmere på.


Vertical Farming i gamle svinestalde er også et godt sted at starte:

https://www.nordicharvest.com


Eller hamp, hvor der før var kyllinger:

https://www.livekindly.co/farmer-growing-hemp


I det mindste bør vi have debatten og dialogen på et ordentligt fagligt og etisk grundlag, hvor ovenstående rapporter om naturkrisen er udgangspunktet. Vi skal sammen beslutte os for, hvilke løsninger vi vil implementere. Faktum er, at vi er nødt til at gå i gang med at udskifte dyrene med planter, og deres fodermarker med natur og bæredygtigt landbrug. Landbrug som nærer jorden og ikke er biologiske ørkener.


Teknologien og metoderne findes - vi mangler kun viljen!


Nedenstående video er oversat fra The Economist video: Can veganism save the world?


Tak for at læse - husk at dele det med andre!