Klima & Natur

Der er overvældende evidens for, at kødindustrien er den største årsag til biodiversitetskrisen (den sjette masseudryddelse), og at mindst en tredjedel af klimakrisen kan tilskrives samme produktion. 

Det betyder at den største enkeltstående handling, som du kan gøre for at være en del af løsningen til disse kriser, er at spise plantebaseret.

Tilbage i 2021 skrev jeg et klima-landbrugsudspil med hjælp fra forskere og eksperter i klima, miljø, biodiversitet, samfundsøkonomi mv. 

Udspillet er fyldt med diverse kilder og rapporter om den danske natur og vores miljø og dermed den evidens, som ligger til grund for udspillet.