top of page

Klima, natur og biodiversitet

Der er overvældende evidens for, at kødindustrien er den største årsag til biodiversitetskrisen (den sjette masseudryddelse), og at mindst en tredjedel af klimakrisen kan tilskrives samme produktion. 

Det betyder at den største enkeltstående handling, som du kan gøre for at være en del af løsningen til disse kriser, er at spise plantebaseret, og dermed også vise medfølelse overfor de andre dyr på jorden og naturen.

|Lisel, mindfulness, meditation, medfølelse, healing, reiki, mandala

Landbrugsudspil

Tilbage i 2021 skrev jeg et klima-landbrugsudspil med hjælp fra forskere og eksperter i klima, miljø, biodiversitet, samfundsøkonomi mv. 

Udspillet er fyldt med diverse kilder og rapporter om den danske natur og vores miljø og dermed også den evidens, som ligger til grund for udspillet. 

Jeg er ikke længere aktiv i partiet, det blev skrevet for.

Hvedeavl
FN udklip.JPG

FN's miljøprogram - 3. februar 2021:

A new Chatham House report highlights that the global food system is the primary driver of biodiversity loss. Biodiversity loss will continue to accelerate, unless we change the way we produce food. Further destruction of ecosystems and habitats will threaten our ability to sustain human populations. The new report calls for an urgent reform of food systems, suggesting three interdependent actions: changing global dietary patterns, protecting and setting aside land for nature, and farming in a more nature-friendly and biodiversity-supporting way. Policy makers are urged to take a system-wide approach to account for the impacts of food systems, develop global guidance for change, and translate this to national targets.

IPBES-panelet har rangordnet de negative påvirkninger af den globale biodiversitet

 

Den største trussel er, at over en tredjedel af planetens landjord bruges til græsning af kvæg eller foderproduktion til landbrugsdyr på bekostning af skove, vådområder og græsstepper.

Den direkte udnyttelse af arter – primært havenes fisk – er den næststørste negative faktor.

 

Klimaændringerne med ekstreme vejrfænomener, oversvømmelser, brande og tørke er ansvarlig for den tredjestørste belastning.

En fjerde negativ faktor er direkte forurening af naturen.

information.JPG
State of Nature in the EU.JPG

Lige nu er Danmark bundskrabere i EU, når det kommer til natur og naturbeskyttelse.

 

Klik ind på rapporten, tryk F5 og søg på 'Denmark'.

Carbon footprint of EU diets by food.

En rigtig god side med tekst og illustrationer om, hvor meget vores mad koster for klima og natur.

Carbon-footprint-of-EU-diets-by-food_edited.jpg
klklj.JPG

Science: Vanishing fauna.

"...and we continue to drive animal extinctions today through the destruction of wild lands, consumption of animals as a resource or a luxury, and persecution of species we see as threats or competitors."

Diet and biodiversity loss

Biomass and distribution of land mammals on earth. 

Mere info

6IO80jakD3XbNFezpDXZ6PO7bAVCkVGN21UqZ9vgJJU_edited.png
jhg.JPG

Etablering af nye bæredygtige planteproduktioner baseret på regenerativt landbrug, permakultur mv. og udlægning af arelaer til natur og skov modvirker problematikker i forbindelse med hedebølger eller kraftigt nedbør og skybrudshændelser.

 

Landskabet bliver dermed mere robust overfor klimaændringer. - Læs rapporten.

Plantegødning virker - Århus Universitet

Husdyrproduktionen er i dag den mest miljøbelastende produktionssektor i Danmark. Den står bl.a. for hovedparten af de samlede udledninger af kvælstof, fosfor, tungmetaller, antibiotika, ammoniak og pesticider. 

70% af kvælstofudledningen og 55% af udledningen af fosfor er landbrugets bidrag.

Kilder er i udspil her

fullsizeoutput_60e.jpg
billede7-e1581605247119_edited.jpg
Økologiske rødbeder

"...nature-based solutions provide up to 37 percent of the emission reductions needed by 2030 to keep global temperature increases under 2 degrees celsius-30 percent more than previously estimated."

bottom of page